“Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник” / І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк, І. М. Преловська. – Київ 2011. – 184 с.

Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник. / Упорядники: І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк, І. М. Преловська. – Київ 2011. – 184 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної Церкви (з 1930 р. – Української Православної Церкви). Інформація ґрунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Для науковців, архівістів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться історією церкви новітньої доби в Україні.

ISBN 978-966-2164-38-1