“Українська міська геральдика” /  А. Б. Гречило. – Київ-Львів, 1998. – 192 с.

Українська міська геральдика. /  А. Б. Гречило. – Київ-Львів, 1998. – 192 с. (Українське геральдичне товариство; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення).

У монографії досліджується еволюція української міської геральдики,визначаються основні етапи її становлення. В науковий обіг обіг вводиться велика кількість нових джерел. Вперше також напрацьовано ряд теоретичних питань, визначено завдання сучасної муніципальної геральдики в Україні та запропоновано до втілення в життя комплексну програму її подальшого розвитку.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами української міської геральдики.

ISBN 966-02-0406-Х