“Українські особові печатки ХV-ХVІІ ст. за матеріалами київських архівосховищ” / О. Алфьоров, О. Однороженко. – Харків, 2008. – 200 с.

Українські особові печатки ХV—ХVІІ ст. за матеріалами київських архівосховищ / О. Алфьоров, О. Однороженко. – Харків, 2008. – 200 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Дана публікація відкриває собою корпусне видання українських особових печаток XIV – XVII ст. і включає матеріали, які було опрацьовано в київських архівосховищах (в наступних виданнях планується опублікувати відповідні матеріали з архівосховищ Львова, Кракова, Варшави та Вроцлава). Біля кожної печатки подається інформація: ім′я, соціальний стан, опис відбитка, розміри, де знаходиться (назва архіву/архівів, фонд, справа, сторінка, якщо публікувалась, то у кого) і рік, коли печатка була проставлена на документі.

ISBN 966-7409-51-X