“Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів” / Укладачі: Л. А.Дубровіна, Н. І.Малолєтова. – Київ, 2004. – 814 с.

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів . / Укладачі: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. – Київ, 2004. – 814 с. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України).

У запропонованому виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи, які зберігаються в київських архівах.

Видання складається з трьох частин. Перша – містить дослідження, в яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, публікуються наукові розвідки з історії бібліотек і бібліотечної справи та огляди архівних фондів, що зберігаються в Києві та Бундесархіві у Берліні; у другій частині репрезентовано анотований покажчик архівних документів, що всебічно розкриває склад і зміст документів, подана структура Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, Рейхс-міністерства окупованих східних областей та Рейхскомісаріату України; третя частина – це публікації документів про нацистську діяльність щодо бібліотек у Києві та Україні в цілому.

Висвітлені основні напрями нацистської політики в галузі культурного освоєння окупованих територій, організації “захисту” та переміщення книжкових культурних цінностей, аспекти використання книжкових фондів.

Для істориків, бібліотекознавців, викладачів вузів, всіх, хто досліджує долю культурних цінностей періоду Другої світової війни та небайдужий до проблем їхнього збереження, охорони та захисту.

ISBN 966-02-3364-7.