“Описи Степової України останньої чверті XVIII – початку XIX століття”. / Упорядник А. Бойко. – Запоріжжя, 2009. – 434 с.

Описи Степової України останньої чверті XVIII – початку XIX століття. / Упорядник А. Бойко. – Джерела з історії Південної України. Т. 10. – Запоріжжя, 2009. – 434 с. (Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Запорізька філія).

Десятим томом [серії “Джерела з історії Південної України”] розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття. В томі опубліковано “Опис Катеринославського намісництваа” з “Топографічного опису Російської імперії 1784 року”; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який був подарований Катерині II під час подорожі до Таврії і повинен був засвідчити успіх колонізації Степової України, а також “Топографо-статистичний опис Катеринославської губернії 1821 року”, впорядкований для військових потреб.

Описи містять інформацію про всі населені пункти степового регіону; їхніх власників, кількість населення, орної та випасної землі, луків та лісів. Опис 1821 року містить докладні описи великих та малих річок, мостів та перевозів; представлені докладні відомості про всі шляхи сполучення та їхній стан. Крім того маємо опис промисловості та селянських промислів; розвиток землеробства та скотарства.

Науковцям, студентам, усім небайдужим.

ISBN 978-966-02-4988-2.