“Іван Теодорович, Архієпископ УАПЦ в Америці й Канаді. Благодатність ієрархії УАПЦ (Української Автокефальної Православної Церкви).” / Упорядник І. М. Преловська. – Київ, 2010. – 200 с.

Іван Теодорович, Архієпископ УАПЦ в Америці й Канаді. Благодатність ієрархії УАПЦ (Української Автокефальної Православної Церкви). / Упорядник І. М. Преловська. – Київ, 2010. – 200 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Київська православна богословська академія).

В книзі публікується праця митрополита Івана Теодоровича (1887-1971), в якій він подає своє богословське обгрунтування пресвитерської хіротонії митрополита УАПЦ Василя Липківського, яка відбулась 23 жовтня 1921 р. у Києво-Софійському соборі під час І Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р.

Для істориків, джерелознавців, релігієзнавців, всіх, хто цікавиться історією Православної Церкви.

ISBN 978-966-02-5308-7.