“Документальні матеріали М. С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР. Каталог”. / Упорядник  С. М. Кіржаєв. – Київ, 1991. – 119 с.

Документальні матеріали М. С. Грушевського у фондах відділу рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР. Каталог. / Упорядник  С. М. Кіржаєв. – Київ, 1991. – 119 с. (Археографічна комісія АН УРСР; Центральна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського АН УРСР).

До каталогу увійшли оригінальні матеріали творчої спадщини видатного ученого і громадського діяча України М. С. Грушевського: наукові праці і літературні твори, окремі документи науково-організаційної діяльності, фотографії, анотовані листи-автографи. Більша частина наукових матеріалів запроваджується до наукового обігу вперше.

Видання каталога розраховане на широке коло дослідників історії України.