“Альдини в бібліотеках України. Каталог”. / Упорядник:  М. А. Шамрай. – Київ, 2008. – 138 с.

Альдини в бібліотеках України. Каталог. / Упорядник:  М. А. Шамрай. – Київ, 2008. – 138 с. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Каталог альдин є науковим описом наявних у бібліотеках України примірників видань відомого італійського друкаря, вченого і гуманіста Альда Пія Мануція та його нащадків. У 1494 році розпочала у Венеції діяльність його друкарня, книги якої зажили собі світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Всього у каталозі представлено описи 140 видань друкарні Альдів; примірників з урахуванням дублетів чи окремих томів – 190. Завдяки вивченню провенієнцій, залишених у стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів ХV–ХVI ст. дозволяє прослідкувати міграцію зарубіжних видань в Україні в різні часи.

Каталог розрахований на книгознавців, філософів, філологів, істориків, культурологів, яких цікавить антична спадщина, коментована видатними гуманістами епохи Відродження.

ISBN 978-966-360-093-2.