“Давньокиївські графіті” (у форматі PDF)

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина VІІ, том ІІ: Західна внутрішня галерея / В. В. Корнієнко. — Київ, 2017. — 352 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Другий том сьомої частини “Корпусу графіті Софії Київської” присвячений публікації 636 написів та малюнків X – початку XVIII ст., що знаходяться на фресках західної внутрішньої галереї Софійського собору. Окремий розділ присвячений публікації графіті на стінці амфори-корчаги, виявленої у Михайлівському приділі під час археологічних досліджень 1936 р. Введення до наукового обігу епіграфічних пам’яток здійснюється з описом їх розташування, розбором та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є кілька покажчиків, які дозволяють легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02-8001-4 (Ч. 7); 978-966-02-8336-7 (Т. 2).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина VІІ, том І: Західна зовнішня галерея / В. В. Корнієнко. — Київ, 2016. — 240 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Перший том сьомої частини “Корпусу графіті Софії Київської” присвячений публікації 366 написів та малюнків X – початку XVIII ст., що знаходяться на стародавніх фасадах, стінах західної зовнішньої галереї Софійського собору та мармурових колонах, що нині експонуються тут, а у давнину прикрашали вхід до храму. Окремий розділ присвячений публікації графіті на мармуровому карнизі головного вівтаря, відкритих в результаті реставраційних робіт 2016 р. Введення до наукового обігу епіграфічних пам’яток здійснюється з описом їх розташування, розбором та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є кілька покажчиків, які дозволяють легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02-8001-4 (Ч. 7); 978-966-02-8002-1 (Т. 1).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина VІ: Приділ архангела Михаїла.. / В. В. Корнієнко. — Київ, 2015. — 464 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Шоста частина “Корпусу графіті Софії Київської” присвячена науковій публікації виконаних у приділі архангела Михаїла 673 написів та малюнків, а також двох графіті з центральної нави. Введення до наукового обігу епіграфічних пам’яток здійснюється з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Цьому присвячений перший розділ книги. У другому розділі висвітлюються попередні результати дослідження опублікованих написів та малюнків. Складовою частиною монографії є таблиці фотографій та прорисовок кожного графіті, що подаються після першого розділу, а також додаток з вказівкою координат їх розташування та вказівник слів графіті, що подано наприкінці книги.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02-7322-1 (Ч. 6).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина V: Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона). / В. В. Корнієнко. – Київ, 2015. – 440 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

П’ята частина “Корпусу графіті Софії Київської” присвячена науковій публікації виконаних у південній частині приділа свв. Іоакима та Анни 672 написів та малюнків. Публікація епіграфічних пам’яток здійснена з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Цьому присвячений перший розділ книги. У другому висвітлюються попередні результати дослідження опублікованих написів та малюнків. Складовою частиною книги є таблиці фотографій та прорисовок кожного графіті, додаток з вказівкою координат їх розташування, словник слів, що зустрічаються в текстах.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02- – (Ч. 5).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина ІV: Приділ свв Іоакима та Анни (північна сторона). / В. В. Корнієнко. — Київ, 2014. — 656 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Четверта частина “Корпусу графіті Софії Київської” присвячена науковій публікації виявлених у північній частині приділа свв Іоакима та Анни 949 написів та малюнків. Окрім них, до наукового обігу вводяться два виявлені пізніше малюнки з Георгіївського приділа, що не увійшли до першої частини “Корпусу”. Публікація епіграфічних пам’яток здійснена з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Цьому присвячений розділ книги. У другому висвітлюються попередні результати дослідження опублікованих написів та малюнків. Складовою частиною книги є таблиці фотографій та прорисовок кожного графіті, додаток з вказівкою координат їх розташування, вказівник слів, що зустрічаються в текстах.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-02-6963-7 (Ч. 4).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина ІІІ: Центральна нава. / В. В. Корнієнко. — Київ, 2011. — 400 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

До третьої частини “Корпусу графіті Софії Київської (XІ – початок ХVІІІ ст.)” увійшли виявлені в центральній наві Софійського собору 606 стародавніх написів та малюнків, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації. До книги додаються таблиці фотографій та прорисовок кожного напису чи малюнка.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-2377-05-7 (Ч. 3).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина ІІ: Приділ свв. апостолів Петра і Павла. / В. В. Корнієнко. — Київ, 2010. — 272 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

До другої частини “Корпусу графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.)” увійшли виявлені в присвяченому свв. апостолам Петру і Павлу приділі собору Святої Софії 368 стародавніх написів та малюнків, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-2377-13-2 (Ч. 2).

* * * * *

Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Частина І: Приділ св. Георгія Великомученика. / В. В. Корнієнко. — Київ, 2010. — 464 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

До першої частини “Корпусу графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.)” увійшли виявлені в присвяченому св. Георгію Великомученику крайньому північному приділі собору Святої Софії 482 написи та малюнки, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації. До книги додаються таблиці фотографій та прорисовок кожного напису чи малюнку.

ISBN 978-966-2377-01-9; 978-966-2377-02-6 (Ч. 1).

* * * * *

Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина ХІ – перша третина XVIII ст.) . / В. В. Корнієнко. — Київ, 2013. — 304 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Всеукраїнська асоціація музеїв і заповідників).

До монографії увійшли виявлені та досліджені автором протягом листопада 2008 – листопада 2009 р. 477 стародавніх написів та малюнків, що знаходяться на фасадах та в інтер’єрі церкви Спаса на Берестові. Графіті публікуються з ретельним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу записів та малюнків, присвячені їхній інтерпретації. До “Корпусу” також додаються таблиці фотографій та прорисовок кожної епіграфічної пам’ятки.

ISBN 978-966-02-6886-9.

* * * * *

Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. / Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко. — Київ, 2012. — 232 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Монография обобщила и подытожила результаты предпринятого ее авторами комплексного изучения Софии Киевской. В центре данного исследования — древнейшие граффити Софийского собора, подтвердившие его датировку 1011—1018 гг., научную обоснованность недавно отмеченного 1000-летнего юбилея памятника. Проблема, рассмотренная на широком историко-культурном фоне, задевает большое количество тем и касается многих исторических лиц. Осуществленная авторами реконструкция прошлого позволяет по-новому взглянуть на ключевые события отечественной истории поры христианизации Руси. Читатель познакомится с уникальными граффити, вступит в духовное общение с теми, кто жил около 1000 лет назад, ощутит живое дыхание той великой эпохи.

Книга, написанная в увлекательной и доступной манере, рассчитана на всех, кто интересуется историей и культурой Киевской Руси и хочет узнать о ней новое, нетривиальное.

ISBN 978-966-02-6485-7.