“Всеволод Наулко. Пошуки. Роздуми. Студії: Збірник вибраних праць до 80-річчя від дня народження. – Київ, 2013. – 392 с.”

Всеволод Наулко. Пошуки. Роздуми. Студії: Збірник вибраних праць до 80-річчя від дня народження. . – Київ, 2013. – 392 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Київський славістичний університет).

У збірнику наведені публікації відомого етнолога і археографа, члена-кореспондента НАН України, заслуженого працівника освіти, професора Всеволода Івановича Наулка, які відтворюють науковий доробок і особистість вченого в різних проявах і життєвих ситуаціях.

ISBN 978-966-579-347-2.

ЗМІСТ

Від автора . . . . . . 3

Замість передмови (короткий нарис життя і творчої діяльності ювіляра) . . . . . . 5

Мемуарні праці

Дім на розі Лютеранської і Круглоуніверситетської . . . . . . 19

Cімдесят років на стадіоні “Динамо” . . . . . . 29

Роздуми про минуле і сучасне . . . . . . 33

Мої університети . . . . . . 40

Дорогами світу . . . . . . 52

Незабутній Рильський . . . . . . 67

Слово про друга . . . . . . 70

Зустрічі з Володимиром Станком . . . . . . 75

Ярослав Романович Дашкевич: людина і вчений . . . . . . 78

Фахові публікації

Український етнос у часі і просторі . . . . . . 93

Грузинское население на Украине по статистическим и историко-этнографическим источникам . . . . . . 106

Естонці в Україні . . . . . . 118

Сучасне і традиційне у весільних обрядах угорців Закарпаття . . . . . . 126

Украинская этническая группа Канады . . . . . . 132

Исторический очерк формирования молдавского населения Украины . . . . . . 154

З історії шведсько-українських зв’язків . . . . . . 169

Особливості культури та побуту чеського і словацького населення України в аспекті міжетнічних взаємин . . . . . . 178

Євреї у контексті сучасних етнічних процесів в Україні . . . . . . 190

Сучасні дослідження хорватських етнографів . . . . . . 203

Село на нашій Україні: сучасний стан, проблеми, тривоги . . . . . . 221

Нові відомості про Де ля Фліза в архівах Франції та України . . . . . . 236

Етнодемографічний розвиток людства і слов’янський світ . . . . . . 250

Павло Чубинський – Федір Вовк: естафета поколінь . . . . . . 264

“Шляхетність торкається не лише походженняю…” (про листи Марка Антоновича і трохи більше) . . . . . . 274

Українська етнологія: вчора, сьогодні, завтра . . . . . . 294

Питання походження народів і дипломатія . . . . . . 305

Передмова до листування М. Грушевський – Ф. Вовк . . . . . . 314

Сучасні тюркські етноси в Україні . . . . . . 325

Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України . . . . . . 334

Рецензії

Цікава і потрібна, але не безпомилкова праця . . . . . . 343

Скільки “батьків” у етнології . . . . . . 349

Хронологічний покажчик друкованих праць В. І. Наулка . . . . . . 357