“Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). – Київ, 2012. – 464 с.”

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). – Київ, 2012. – 464 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Збірку присвячено 150-й річниці від дня народження видатного вітчизняного вченого-візантиніста і русиста, блискучого історика мистецтва та культуролога, професора Д. В. Айналова (1862–1939). Низку статей і публікацій присвячено життю та творчості вченого. Значний цикл матеріалів збірки відображує результати новітніх досліджень Софії Київської та інших київських храмів. Низка статей присвячена висвітленню окремих питань історії та культури Візантії, Русі й України, а також історіографії Русі та Візантії.

Книга призначена для істориків, археологів, мистецтвознавців, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історико-культурною спадщиною Візантії, Русі й України.

ISBN 978-966-02-6570-7.

ЗМІСТ

Від щирого серця . . . . . . 3

Гордієнко Д., Корнієнко В. Дмитро Айналов і “Софія Київська” . . . . . . 3

До 150-ліття з дня народження Д. В. Айналова

Ульяновский В. Украинские сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова . . . . . . 5

Пуцко В. Дмитрий Власьевич Айналов: методы изучения раннехристианских и византийских древностей на рубеже ХІХ–ХХ вв. . . . . . . 35

Файда О. Листи Дмитра Айналова до Миколи Петрова . . . . . . 42

Гордієнко Д. З листування Дмитра Айналова з українськими діячами (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова) . . . . . . 65

Гордієнко Д. Curriculum vitae Demetrii Ainalov . . . . . . 96

Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви . . . . . . 115

Айналов Д. Доля київського художнього спадку . . . . . . 124

Список опублікованих праць Дмитра Власовича Айналова . . . . . . 140

Статті. Замітки. Публікації

Алферов О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) . . . . . . 159

Болгов Н., Болгов К. Корипп и латинский эпос ранней Византии . . . . . . 165

Верещагина Н. Вышгородский меморий святых страстотерпцев Бориса и Глеба в системе сакральных топосов древнего Киева . . . . . . 170

Вильчинская И. Тема теофании в стенописи Софии Киевской ХІ–ХІХ вв. . . . . . . 179

Домановська М., Штан Г. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання “пам’ятки Християнського Херсонеса”) . . . . . . 195

Киричок О. Давньоруське письмо як символічна презентація влади . . . . . . 203

Корниенко В., Остапчук О., Колодницкий Л. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской . . . . . . 208

Корнієнко В. Ще раз про дату поставлення Іларіона митрополитом у світлі даних софійської епіграфіки . . . . . . 236

Коростильов Т. Питання реформи календаря у візантологічному доробку Івана Турцевича (неопублікована стаття до “Візантологічного збірника”) . . . . . . 249

Марголіна І., Корнієнко В. Датування київської Кирилівської церкви у світлі сучасних досліджень її монументального живопису та графіті . . . . . . 257

Никитенко Мих. Итоги археологических исследований Софии Киевской и ее подворья в 2002–2011 гг. . . . . . . 276

Нікітенко М. Сотеріологічна парадигма “Слова про створення Великої Печерської церкви” Києво-Печерського патерика . . . . . . 289

Никитенко Н. Фрески “Ритуальное убийство медведицы” и “Готские игры” в северной башне Софии Киевской: новое осмысление сюжетов . . . . . . 301

Преловская И. Открытие купольных мозаик и фресок Софийского собора в г. Киеве (По воспоминаниям профессора Адриана Викторовича Прахова. Сообщение художника Николая Адриановича Прахова) . . . . . . 326

Пучков А. “Язык трибуна с сердцем лани”. Два письма Юлиана Кулаковского Иннокентию Анненскому . . . . . . 361

Рясная Т. Дневники работ Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Киевской в 1935–1936 гг. . . . . . . 372

Сінкевич Н. Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості . . . . . . 439

Рецензії. Огляди

Кенанов Д. Книга о небесных покровителях Киевской Руси [Рец.: Верещагина Н. В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси. Одесса: Астропринт, 2011, 160 с.] . . . . . . 446

Маврін О. Епоха Володимира – Ярослава у світлі даних графіті Софії Київської [Рец.: Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. К., 2012, 232 с., ил.] . . . . . . 448

Список скорочень . . . . . . 459