“Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження. – Київ, 2013. – 376 с.”

Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження. – Київ, 2013. – 376 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Збірник статей і матеріалів видано з нагоди 80-ліття від дня народження професора Надії Іванівни Миронець, українського історика, джерелознавця, громадського діяча. До книжки увійшли праці науковців присвячені проблемам археографії, історичного джерелознавства, просопографії, українознавства. Подано також документальні матеріали, які публікуються вперше.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-6836-4.

ЗМІСТ

Сохань Павло, Маврін Олександр. Вступна стаття . . . . . . 11

Частина І. Наукова діяльність Надії Миронець

Старовойтенко Інна. Творчо-наукова лабораторія професора Н. І. Миронець в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського . . . . . . 17

Сахно Ірина. Внесок Надії Миронець до просопографічних досліджень (на матеріалах оприлюдненого листування Володимира Винниченка) . . . . . . 24

Частина ІІ. Дослідження

Потульницький Володимир. Комедії Арістофана як джерело до вивчення давньогрецького суспільства та його вузлових протиріч у середині V – на початку IV ст. до нашої ери: історіософія проблеми . . . . . . 35

Калакура Ярослав. Фундатори української археографії . . . . . . 47

Старков Валерій. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України: друга половина 90-х рр. ХІХ ст. . . . . . . 61

Котенко Тетяна. Пилип Морачевський: у пошуках самовираження . . . . . . 79

Ковальчук Михайло. Пролог першої українсько-радянської війни: наступ 1-го Мінського революційного загону на Бахмач (грудень 1917 р.) . . . . . . 89

Преловська Ірина. Огляд і класифікація джерел з історії УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930-1939) в контексті українознавчих досліджень . . . . . . 100

Ульяновський Василь. Образ/образи єпископського служіння в приватних листах і публічних виступах митрополита Володимира (Богоявленського) . . . . . . 123

Старовойтенко Інна. “Щоденники” Євгена Чикаленка періоду еміграції (1919−1929 роки): хронологія написання, особливості змісту, стилю та текстової композиції . . . . . . 138

Гирич Ігор. В. Липинський і Є. Чикаленко: консерватори і демократи . . . . . . 165

Федорук Ярослав. Життя Михайла Грушевського в Москві та його організаційна діяльність (1931–1934) . . . . . . 175

Ковальчук Володимир. Як з білого робили чорне (фальсифікація документів і пропагандистських матеріалів ОУН(б) і УПА радянськими спецслужбами) . . . . . . 205

Верба Ігор. Київский університет в період окупації України (кінець 1941 – початок 1942 рр.) . . . . . . 211

Піскун Валентина. Надія на повернення в Україну як спосіб спонуки до самореалізації вченого (з приводу листів Ф. Ернста до київських адресатів у травні 1941 року) . . . . . . 214

Себта Тетяна. Мюнхенська систематична Картотека власності мистецьких об’єктів (1945–1952): перспективи дослідження повоєнної реституції українських культурних цінностей . . . . . . 221

Сидорчук Таїса. Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники: до питання співпраці та взаємин . . . . . . 237

Частина ІІІ. Джерельні матеріали

Мицик Юрій о. Два білоруських літописця ХVІ–ХVІІ ст. . . . . . . 251

Музичко Олександр. Євген Олександрович Загоровський (1885 – 1938): Біоісторіографічний нарис . . . . . . 257

Горбач Юлія. Листування Олександра Олеся з Андрієм Жуком (1922–1928 рр.): інформаційний потенціал . . . . . . 275

Бурім Дмитро. Два «німецькі» періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським . . . . . . 285

Черченко Юрій. Листування Остапа Грицая з чільними діячами ОУН . . . . . . 321

Тарасенко Інна. Із кореспонденції Ярослава Дашкевича (листи Юрія Мицика) . . . . . . 333

Список авторів . 371