к. і. н. РИНСЕВИЧ В̕̕ячеслав Петрович

Народився 1963 року. Закінчив історичний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Історія» (1997) та аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (2000). У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Колекція Олександра Лазаревського як джерело з історії України другої половини XVII століття» (науковий керівник к.і.н І. Л. Бутич). З 2000 року працює у відділі історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук, з 2002 – старший науковий співробітник.

Коло наукових зацікавлень охоплює історію Гетьманщини, зокрема видання невідомих раніше листів та універсалів українських гетьманів, починаючи від Богдана Хмельницького до Данила Апостола, зібраних в архівосховищах України.

Окремі видання:

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – Київ-Львів, 2004. – 1088 с. (співупорядники – І. Бутич, І. Тесленко).

Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Київ-Львів, 2006. – Книга 2. – 800 с. (співупорядник – І. Бутич).

Універсали Павла Полуботка (1722–1723). – К., 2008. – 720 с.

Основні статті:

Джерелознавчі аспекти наукової діяльності О .М. Лазаревського на Лівобережній Україні // Сіверянський літопис. – 1999. – № 4 – С. 43–57.

Джерела до судового устрою Гетьманщини наприкінці XVII – на початку XVIII cт. за колекцією О. Лазаревського // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 1999. – Вип. 8. – C. 126–130.

Полковничі універсали другої половини XVII ст. за колекцією О.М.Лазаревського // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Т. 4 – 1999. – С. 5–27.

Розпорядчі документи сотників Гетьманщини другої половини ХVII століття за колекцією О. Лазаревського // Київська старовина. – 2000. – № 1 – С. 30–35.

Купчі листи правобережних полкових міст Гетьманщини третьої чверті XVII ст. з колекції О. Лазаревського // Київська старовина. – 2000. – № 6 (336). – С. 159–166.

Інтитуляції вищих козацьких урядовців в імперативних документах як фактор презентації політичного обличчя Гетьманщини другої половини XVII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – К., 2001. – Т. 6. – С. 126–136.

Купчі листи Гетьманщини другої половини XVII століття (за колекцією Олександра Лазаревського // Літературознавчі та історичні студії. – Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка у Львові, 2002. – Т. 14. – С. 201–225.

Цехи Гетьманщини у другій половині XVII століття (за колекцією О. М. Лазаревського // Літопис Волині. – 2004. – Ч. 3. – С. 45–65.

Про маєтності Полуботків // Праці центру пам’яткознавства. Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – 2006. – Вип. 9. – С. 112–124.

Про мозирську залогу козаків у 1657 році. // Відлуння віків. – 2006.– № 3 (5). – С. 19–21.

Гетьман Іван Брюховецький (історичний нарис) // Ніжинський Державний університет ім. М. Гоголя. Бібліотека. Інформаційно-науковий вісник. – Вип. 1. – 2010. – С. 98–135.