“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 10.

Випуск 10. — Миколаїв, 2013. — 220 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Ашурков Т. Т. (Миколаїв) Суспільно-політичне становище Ірану на зламі ХVІІІ-ХІХ ст. …… 10

Балухтіна О. М. (Запоріжжя) Розвиток оренди на церковних землях Південної України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) …… 16

Водотика Т. С. (Київ) Іноземне підприємництво міст України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: на прикладі Густава Гартмана …… 25

Воронін В. М. (Київ) До питання про створення нагородних систем гетьманської Української Держави та Директорії УНР …… 31

Забара В. В. (Запоріжжя) Політичні перетворення «післядейтонської» Боснії і Герцеговини (1996-2012 рр.): проблеми періодизації …… 38

Зелінський М. В. (Миколаїв) «Українське питання» у політичній діяльності Р. Дмовського у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) …… 45

Кухарчук О. С. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Закарпатці у боротьбі за незалежну Україну (40-і рр. ХХ ст.) …… 52

Мацюта П. А. (Миколаїв) Дипломатія Росії в Османські імперії на зламі XVIII-XIX століть крізь діяльність В. С. Тамари та А. Я. Італінського …… 58

Мисечко А. І., Захарія С. Р. (Одеса) Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні …… 67

Священко З. В. (Умань, Черкаська обл.) Аграрне питання у діяльності наради В. Гурко (1906 р.) …… 70

Степанов М. Ю. (Черкаси) Уявлення про патріотизм етноконфесійний і патріотизм політичний у православній громадській думці України кінця XVI – початку XVII століття …… 77

Тимів І. М. (Івано-Франківськ) Битва князя Костянтина Острозького з татарами під Сокалем (1519 р.) …… 83

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Городня Н. Д. (Київ) Американсько-китайські відносини за адміністрації Барака Обами …… 96

Донай Лукаш (Познань, Польща) Українсько-румунська суперечка про острів Зміїний …… 103

Тригуб О. П., Тригуб П. М. (Миколаїв) Ялтинська європейська стратегія: перспективи євроінтеграції України …… 114

Чернишов І. В. (Миколаїв) Еволюція близькосхідної політики США (2003-2011 рр.) …… 123

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Міфологічні основи системи «Спас» …… 131

Левченко Л. Л. (Миколаїв) «Нові архіви» у ретроспективі міжнародної діяльності американських архівістів …… 136

Матвієнко Л. В. (Миколаїв) Методика та методологія дослідження Степового Побужжя …… 155

Мітковська Т. С. (Миколаїв) Оборона Миколаєва на заключному етапі Кримської війни (1855 р.): спогади сучасників …… 160

Ніколаєв М. І. (Миколаїв) Ольвія та Мітридат: нове історичне джерело …… 166

Рижева Н. О. (Миколаїв) Сучасні наукові акценти в історіографічних розробках історії єврейської громади Миколаєва кінця XVIII – початку XX ст. …… 174

Сокирська В. В. (Умань, Черкаська обл.) Джерела з історії становлення та розвитку російсько-українських відносин 1920-х рр. у фондах федеральних архівів Російської Федерації …… 179

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Бурім Д. В. (Київ) До історії українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остряниці до Адольфа Гітлера …… 188

РЕЦЕНЗІЇ

Брехуненко В. А. (Київ) Поштовий і телеграфний зв’язок на півдні України: історія формування та розвитку. Рецензія на монографію: Міронова І. С. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку російської держави (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.) (Миколаїв, 2012) …… 208

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ