“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 8.

Випуск 8. — Миколаїв, 2012. — 196 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Волков Т. О. (Київ) Витоки, еволюція та сучасний стан «ольстерської проблеми» …… 10

Гальчак Богдан (Зелена Гура, Польща) Лемківські перспективи на XXI століття …… 15

Горбатюк О. С. (Черкаси) Стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) …… 24

Дудра Стефан (Зелена Гура, Польща) Митрополит Діонісій стосовно українського і білоруського питання в православній церкві в Польщі (1918-1939 рр.) …… 28

Забара В. В. (Запоріжжя) «Масові переселення» етнічних груп у Боснії і Герцеговині після завершення бойових дій у 1996 р. …… 35

Крічкер О. Ю. (Черкаси) Діяльність єврейської самооборони в містечках Правобережної України у часи Української революції …… 41

Кучеренко А. А. (Херсон) Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903-1908 рр.) …… 46

Орленко О. М. (Харків) Державна податкова політика в промисловості та торгівлі в 1921-1925 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду) …… 51

Петречко О. М. (Дрогобич, Львівська обл.) Переслідування християн у добу Септімія Севера (193-211 рр.) …… 57

Сеітова Е. І. (Сімферополь) Переселенські структури у державному апараті СРСР у 40-80-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі заселення Криму) …… 63

Спіркіна О. О. (Черкаси) Володимир Яковець як представник сучасного мистецтва Черкащини …… 68

Тараненко С. П. (Черкаси) Протипожежний захист населених пунктів Південної України в другій половині ХIХ ст. …… 75

Франц Мачей (Познань, Польща) Роль історичної комічної книги в сучасному світі …… 79

Цецик Я. П. (Рівне) Розвиток промисловості Волині на рубежі ХІХ – ХХ століть …… 86

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Машевський О. П. (Київ) Османська імперія в дипломатичній боротьбі Антанти та Центральноєвропейських імперій на початку Першої світової війни …… 92

Шевчук О. В. (Миколаїв) Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку ХХІ століття у висвітленні американської політології …… 99

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Калакура Я. С. (Київ) Класифікація джерел інтелектуальної історії України …… 106

Макієнко О. А. (Київ) Описи фондів земських установ у державних архівах України: історія складання й інформаційне значення …… 114

Мацюта П. А. (Миколаїв) Зовнішня політика Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами «Архіву князя Воронцова») …… 123

Молочко Є. В. (Київ) Довідкові видання для мандрівників першої половини ХІХ століття як історичне джерело з вивчення пам’яток історії та культури (на прикладі Криму) …… 137

Морозова О. С. (Миколаїв) Південно-східний науковий інститут як дослідницький центр з історії українсько-польських взаємин …… 145

Ніколаєв М. І. (Миколаїв) Історія дослідження епонімного календаря Ольвії ІV – І ст. до н. е. …… 150

Смолінський Александер (Торунь, Польща) Документи 2-го відділу Головного штабу Війська польського як джерело вивчення історії радянської України 1921-1939 років …… 159

Тригуб О. П. (Миколаїв) Міжнародні зв’язки Південної України: джерела на сторінках часопису «Записки Одеського товариства історії та старожитностей» …… 164

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Бурім Д. В. (Київ) Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) …… 170

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Гоцуляк В. В. (Черкаси) Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського виробництва
царської Росії і світового продовольчого ринку. Рецензія на монографію: Реєнт О. П. Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) (Київ, 2011) …… 187

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ