“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 6.

Випуск 6. — Миколаїв, 2011. — 176 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ …… 12

Делібалтова Ю. В. (Миколаїв) Матеріальне забезпечення та комплектування кадрів міліції в УСРР у першій половині 20-х років ХХ ст. …… 13

Дзівокі Юлія (Ченстохова, Польща) З історії організації і структури греко-католицької церкви в Польщі після 1945 р …… 18

Земський Ю. С. (Київ) Стратегія організації Січневого повстання 1863-1864 рр. в Правобережній Україні та перешкоди в її реалізації …… 26

Лехан Л. Б. (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) Політика радянсько-партійного керівництва щодо ліквідації селян-одноосібників як самостійних господарів у 1929-1933 рр. (на прикладах Лівобережної України) …… 31

Малишев О. В. (Харків) Кустарництво Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. і в СРСР у 20-ті роки XX ст.: проблеми державної економічної стратегії …… 36

Маргулов А. Х. (Донецьк) Державна влада та ассирійці України в 1920-1930 рр.: грані діалогу …… 41

Мокляк Ярослав (Краків, Польща) Теофіл Павликів та Микола Антоневич у боротьбі за зміну Закону про мовивикладання в народних і середніх школах (70-ті роки XIX ст.) …… 45

Орленко О. М. (Суми) Відновлення податкового апарату Петрограда в 1921-1923 рр. …… 49

Сеітова Е. І. (Сімферополь) Переселенський процес до Криму в 1944-1964 рр.: причини, хід, помилки, результати …… 53

Цубенко В. Л. (Одеса) Огляд історії військового поселення кавалерії на території Київської і Подільської губерній (1836-1857) …… 58

Черемісін О. В. (Запоріжжя) Участь адміністративного управління в розвитку промисловості м. Херсона (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) …… 63

Шугальова І. М. (Запоріжжя) Правовий статус та матеріальне становище духовенства Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття (за матеріалами польських архівів) …… 68

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 72

Калакура О. Я. (Київ) Польська меншина як чинник україно-польської співпраці на сучасному етапі …… 73

Лега А. Ю. (Черкаси) Правові основи врегулювання військових конфліктів …… 80

Рогатін В. М. (Миколаїв) Висвітлення діяльності сект та нових релігійних рухів у документах Європейського Союзу …… 84

Сінкевич Є. Г., Балан А. В. (Миколаїв) Особливості підходу урядів М. Тетчер (1979-1990) до політики Європейського співтовариства у фінансово-економічній сфері …… 90

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 94

Каушлієв Г. С. (Сімферополь) Російські мандрівники в історико-краєзнавчому вивченні Криму в першій третині ХІХ ст. …… 95

Кісельова Ю. А. (Харків) Історіографічні сюжети у викладацькій діяльності О. П. Зерніна …… 101

Коник О. О. (Дніпропетровськ) Неопубліковані джерела з архівів Києва і Москви про історію Державної думи Російської імперії (1906-1917 рр.) …… 106

Коник Ю. О. (Київ) Демаркація російсько-польського кордону між Дніпром і Південним Бугому 1780-1783 рр.: за документами Державного архіву Херсонської області …… 111

Лаврут О. О. (Донецьк) Джерела до вивчення історії студентства УСРР 20-х років ХХ ст. …… 115

Леміш Н. О. (Конотоп, Сумська обл.) Особливості організації та документування державної служби в адміністративних установах Лівобережної України першої половини ХІХ ст. …… 120

Макієнко О. А.(Київ) Документаційне забезпечення статистичних досліджень у земствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) …… 125

Матвієнко Л. В. (Миколаїв) Джерела дослідження історії Степового Побужжя на зламі ІІ-І тис. до н.е. …… 132

Міронова І. С. (Одеса) Документи про поштові та поштово-телеграфні установи на півдні України (за матеріалами історичних архівів Російської Федерації) …… 136

Перехрест І. В. (Черкаси) Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-х рр. …… 142

Робак І. Ю. (Харків) «Білі плями» в біографії В. Д. Отамановського і перспективи архівних досліджень для їх усунення …… 145

Ткачук А. І. (Херсон) Біоісторіографічна проблематика в доробку В. Сарбея …… 150

Чернуха О. В. (Харків) Архівні джерела з історії харківської міліції 1920-х років …… 155

Балягузова О. Ю. (Миколаїв) Досвід соціально-наукового лідерства Тхоржевського Роберта Йосиповича як механізм взаємодії суспільства та особистості …… 160

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ …… 165

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Тоталітаризм в Україні. Рецензія на монографію: Соболь П. І. Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929-1933) (Суми, 2010) …… 166

Непомнящий А. А. (Сімферополь) Вивчення періодичної преси Криму в роки громадянської війни: сенсаційні знахідки або хіть марнославства?: з приводу републікацій С. Б. Філімонова. Рецензія на книгу: Філімонов С. Б. Інтелігенція в Криму (1917-1920): Пошуки та знахідки джерелознавця (Сімферополь, 2006) …… 168

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 172