“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 5.

Випуск 5. — Миколаїв, 2010. — 192 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ …… 13

Гаврилюк О. Н. (Луцьк) Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках …… 14

Макієнко О. А. (Київ) Організація служби діловодства в земських управах на території України
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) …… 18

Мануілова К. В. (Одеса) Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області) …… 23

Ніколаєнко О. О. (Харків) Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. …… 28

Ніта Марек (Ченстохова, Польща) Бургомістри повітового міста Бендзина Пйотрковської губернії в 1865-1914 роках. Перебіг русифікації адміністрації Польського Королівства Російського царства …… 33

Посохов І. С. (Харків) Студенти університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство …… 38

Рогатін В. М. (Миколаїв) Державна політика стосовно неорелігійних об’єднань: досвід Європи та України …… 44

Савочка А. М. (Сімферополь) Дитячі притулки відомства установ імператриці Марії в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) …… 49

Савчук Т. Г. (Запоріжжя) Дозвілля православного духовенства в 20-х роках ХХ ст. …… 56

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність …… 60

Стефаньяк Ришард (Ченстохова, Польща) Польське харцерство в Російській державі …… 64

Фрей Л. В. (Черкаси) Соціально-економічні процеси в українському селі в контексті політики радянської держави щодо заможного селянства (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) …… 67

Цецик Я. П. (Рівне) Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932-1933 рр. …… 71

Черемісін О. В. (Херсон) Міське землекористування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття …… 75

Чесельський Томаш (Ополє, Польща) Поляки й українці в Одесі на межі ХІХ і ХХ ст.: чисельність, структура і контакти обох діаспор …… 83

Ярославська Л. П. (Черкаси) Розвиток поміщицьких господарств Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття …… 90

Яшан О. О. (Черкаси) Роль та місце психологічної війни у завойовницьких планах керівників ІІІ Рейху …… 94

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 99

Гарагонич В. В. (Київ) Вплив діаспори на розвиток транскордонного співробітництва …… 100

Димченко М. В. (Тирасполь, Молдова) Українці в полікультурному просторі Придністров’я: історико-культурологічний аспект …… 104

Ісакова І. А. (Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) Національно-культурне життя українців Кубані 20-х – початку 30-х років ХХ ст. …… 109

Лупул Т. Я. (Чернівці) Українська етнічна група Канади як тип «незавершеної» та «перехідної» етнічності …… 114

Пісулінський Ян (Жешув, Польща) Державний центр Української Народної Республіки у вигнанні в польській зовнішній політиці після 1926 р. …… 120

Сабадин А. О. (Дніпропетровськ) Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920-1938 рр.) …… 125

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 129

Бойко В. О. (Луцьк) Документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади
й управління України про діяльність уряду УНР в екзилі у 1945 – на початку 1950-х років …… 130

Грибенюк Н. І. (Хуст, Закарпатська обл.) Августин Волошин очима очевидців …… 135

Ковальчук О. О. (Київ) Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань української діаспори …… 139

Король А. І. (Херсон) Наукові студії В. Сарбея 1990-х рр. з історії України ХІХ – початку ХХ ст. …… 143

Пронь Т. М. (Миколаїв) Український тижневик «Наше Слово» (Варшава) як оригінальне джерело вивчення передумов і перебігу примусового переселення українців Польщі в 1944-1947 рр. …… 147

Робак І. Ю. (Харків) Вітчизняні архівні джерела про дорадянську охорону здоров’я в Харкові …… 153

Урбанович Беата (Ченстохова, Польща) Україна на картах польських підручників історії ХХ століття …… 158

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ …… 165

Винниченко І. І. (Київ) Українці в пострадянських державах: аспекти дослідження …… 166

Чубіна Т. Д. (Черкаси) Благодійний фонд «Історична спадщина»: основні засади діяльності …… 169

Шевченко Н. В. (Миколаїв) Гарвардський університет: традиція досконалості …… 175

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 185