“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 3.

Випуск 3. — Миколаїв, 2009. — 158 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Барвінська П. І. (Одеса) Створення історичного образу Східної Європи в науково-освітньому середовищі Австрії у міжвоєнний період …… 10

Присяжнюк О. М. (Одеса) Спроби систематизації краєзнавчих матеріалів за пам’ятками історії
та культури Одеської області 60-80-х років ХХ ст. …… 14

Смолінський Александeр (Торунь, Польща) Перегляд польської та російсько і україномовної літератури щодо розвитку Кам’янця-Подільського …… 21

Шевченко Н. В. (Миколаїв) Культурно-освітні проблеми під час німецько-румунської окупації (сучасна українська історіографія) …… 29

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Гарбар Г. А. (Миколаїв) Готелі дореволюційного Миколаєва: проблеми атрибуції …… 36

Коваль Г. П. (Новоодеський район, Миколаївська обл.) Діяльність Маякської міської думи в галузі торгівлі та промисловості в 1862-1917 роках …… 40

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Ідеологічно-атеїстичний вплив більшовицької влади на польське населення Півдня України (1920-1929 рр.) …… 46

Кротофіль Мацей (Торунь, Польща) «Петлюрівці» і «галичани» – спроба інтеграції українських державних органів у 1918-1919 рр. …… 50

Міронова І. С. (Одеса) Морські пароплавні товариства Півдня України в міжнародній пошті ХІХ ст. …… 54

Назарова Є. П. (Запоріжжя) Український національний рух в Херсонській і Таврійській губерніях на початку ХХ ст. …… 59

Овчаренко Д. В. (Запоріжжя) Національний склад населення окружних міст Півдня України у 1926 р. (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) …… 64

Сараєва О. В. (Донецьк) Вплив діяльності земських установ на культурно-просвітницький розвиток національних меншин Південно-Східної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) …… 71

Турченко Г. Ф., Шпак Ю. Г. (Запоріжжя) Розробка ідей світової революції у творах російських соціал-демократів початку ХХ століття …… 75

Федорченко О. В. (Херсон) Політика кадрового забезпечення поштових і поштово-телеграфних установ Півдня України за Тимчасового уряду в 1917 р. …… 80

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Гарагонич В. В. (Київ) Джерельно-інформаційна база дослідження проблем транскордонного співробітництва та участі в ньому України …… 86

Доценко К. О. (Запоріжжя) Історія європейської інтеграції: Європа «Концентричних кіл» Е. Балладюра …… 93

Пронь С. В. (Миколаїв) «Радянсько-російський чинник» на шляху геополітичної ідентичності держав Балтії та України …… 97

Резніченко С. В. (Миколаїв) Японсько-радянський політично-дипломатичний діалог в ході підготовки до укладання «Спільної декларації» та позиція США (1955-1956 роки) …… 102

Цвіцінська Наталія (Познань, Польща) Чорноморська стратегія ЄС: теорія і практика …… 108

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Добровольська В. А. (Херсон) Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України другої половини ХІХ – на початку ХХ століття …… 114

Кушлакова Н. М. (Павлоград, Дніпропетровська обл.) Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства …… 118

Савчук В. С. (Дніпропетровськ) Учений-психіатр Владислав Едмундович Дзержинський і його діяльність в Україні …… 123

Цецик Я. П. (Рівне) Боротьба українського населення за збереження національної освіти на Волині у 1930-х роках …… 128

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Громенко С. В. (Сімферополь) Польські мандрівники в Криму у ХІХ столітті: географія подорожей …… 134

Картелян О. Д. (Одеса) Діяльність О. Г. Тройницького у Головному управлінні цензури (1857-1861 рр.) …… 137

Татарченко О. Б. (Херсон) Розгортання антирелігійної пропаганди на території Херсонської
та Одеської єпархії у перші роки встановлення радянської влади …… 140

Швець С. А. (Миколаїв) Османсько-Венеціанська війна 1645-1669 рр. і початок українських визвольних змагань середини XVII ст. …… 143

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Макієнко О. А. (Київ) Міжнародна наукова конференція «Минуле та сучасне: архіви в системі гуманітарного знання» (Мінськ, 20-21 травня 2009 року) …… 148

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ