“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 2.

Випуск 2. — Миколаїв, 2008. — 196 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 9

Господаренко О. В. (Миколаїв) Проблема ментальності у працях М. Блока та Л. Февра: два шляхи розв’язання однієї проблеми …… 10

Діброва С. С. (Київ) Я. П. Новицький (1847-1925) як визначний археограф та засновник Олександрівського крайового архіву …… 18

Ковальчук О. О. (Київ) Структурні та функціональні зміни джерельної бази історичних робіт періоду романтизму …… 26

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Методологічні основи термінології, пов’язаної з національними меншинами …… 33

Левчишена О. М. (Переяслав-Хмельницький) Стан наукової розробки та джерельна база проблеми реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.) …… 38

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ …… 49

Малишев О. В. (Харків) Місце кустарних промислів у процесі індустріалізації Харківської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. …… 50

Палагнюк Ю. В. (Миколаїв) Медіареформи у сучасній України та Республіці Польща: політико-правовий аспект …… 57

Палехова В. А. (Миколаїв) Польський досвід переходу до ринку: уроки для України …… 62

Татарченко О. Б. (Херсон) Кампанія зняття церковних дзвонів на території Херсонської та Одеської єпархій у другій половині 20-х років ХХ ст. …… 73

Черемісін О. В. (Херсон) Громадськість Херсонської губернії ХІХ століття: погляди на місцеве самоврядування та проблему реґіону …… 77

Чокан К. П. (Одеса) Дошлюбне спілкування та передвесільна обрядовість українців у Степовому Побужжі в першій половині ХХ ст. (за матеріалами етнографічних досліджень Миколаївщини) …… 85

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 89

Знахоренко О. М. (Київ) Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах …… 90

Пронь С. В. (Миколаїв) Дипломатія Німеччини щодо Польщі та України напередодні Другої світової війни …… 99

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Боротьба за відновлення «status quo» Польщі на міжнародній арені у 1918-1921 роках …… 103

Хмель А. О. (Миколаїв) Головні напрямки зовнішньої політики Іспанії середини 1980-х – початку 1990-х років …… 107

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ …… 115

Вербицький В. А. (Миколаїв) Розвиток фізкультури і спорту в навчальних закладах Півдня України (початок ХХ ст.) …… 116

Лєхович Мацей (Варшава, Польща) Татри і Чорногора: досвід Польщі та України у сфері охорони природи …… 123

Мінц М. О. (Миколаїв) Соціальний склад та освітній рівень учителів народних шкіл Херсонської губернії (1861-1917 рр.) …… 129

Ніколаєнко О. О. (Харків) Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку ХХ ст. …… 138

Песчаний О. О. (Київ) Українська господарська академія в Подебрадах …… 146

Савчук В. С. (Дніпропетровськ), Кушлакова Н. М. (Павлоград, Дніпропетровська обл.) Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві …… 152

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ …… 161

Журавльова І. К., Куделко С. М. (Харків) З досвіду міжнародної співпраці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з Латвійською Академічною бібліотекою (м. Рига) …… 162

Клименко Л. П., Багмет М. О. (Миколаїв) Науково-освітянські традиції Чорноморського державного університету імені Петра Могили …… 173

ІСТОРИЧНА ДИДАКТИКА …… 179

Сінкевич І. Ю., Полтавець О. М. (Херсон) Історична карта: матеріали до курсу «Історична географія» …… 180

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ …… 187

Тригуб П. М. (Миколаїв) Внесок у розвиток історико-церковної науки в Україні: Рецензія на книгу В. Г. Меші «Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років» (Донецьк, 2007) …… 188

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 191