“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 1.

Випуск 1. — Миколаїв, 2008. — 200 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

Вступне слово …… 9

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 11

Ніта Марек (Ченстохова, Польща) “Коліївщина” в синтетичних працях XIX, XX та XXI ст. з історії Польщі …… 12

Ткаченко І. В. (Суми) Проблеми приватного підприємництва у промисловості радянської держави періоду нової економічної політики в російській історіографії 1920-х рр. …… 20

Шевченко Н. В. (Миколаїв) “Ягеллонська спадщина” у світлі сучасних українських історичних студій …… 29

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ …… 41

Гаврилюк О. Н. (Луцьк) Питання вивчення і збереження української культурної спадщини у діяльності Леоніда Маслова …… 42

Дарієнко В. М. (Херсон) Колізії звичаєвого та позитивного права в долях вільних козацьких общин …… 49

Нікітенко С. В. (Херсон) Участь спортсменів Херсонщини у міжнародних спортивних змаганнях
(1952-1991 рр.) …… 61

Пронь Т. М. (Миколаїв) Одеське консульське відділення посольства Польщі – зовнішньополітичний посередник у селянському еміґраційному русі на Півдні України у 20-х роках ХХ століття …… 66

Резніченко С. В. (Миколаїв) Політика США щодо розвитку російсько-японських відносин у 1945-1950-х роках …… 75

Сінкевич І. Ю. (Херсон) Позашкільні заклади освіти міста Берислава Херсонської області у середині 1940-х – на початку 2000-х років …… 78

Степановська В. К. (Миколаїв) Діяльність англійської дипломатії на “далекосхідному напрямку” напередодні Сан-Франциської конференції 1951 р. …… 89

Шевчук Т. Є. (Рівне) Етносоціальна ситуація на Холмщині та Підляшші в першій чверті ХХ ст. …… 92

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 105

Гаврилюк С. В. (Луцьк) Українсько-польські наукові стосунки крізь призму співпраці Волинського національного університету і вузів Люблінщини …… 106

Гоцловський Анджей (Варшава, Польща) Еволюція геополітичного значення Кримського півострова …… 111

Киридон А. М. (Київ) Українсько-польські відносини на зламі тисячоліть: становлення, етапи, проблеми …… 116

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Україна і Польща в світлі інтеґраційних процесів початку ХХІ століття …… 120

Лега А. Ю. (Черкаси) Особливе партнерство та перспектива отримання реальних ґарантій безпеки …… 127

Сергійчук І. М. (Суми) Сумщина – Польща: грані співпраці (1991-2008 рр.) …… 132

Стадніченко О. І. (Київ) Українсько-польські відносини у контексті європейської системи безпеки …… 139

Троян С. С. (Рівне) Політичні дискусії в Польщі довкола політики держави в Європейському Союзі (2004-2008 рр.) …… 142

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ …… 147

Маврін О. О. (Київ) Наукова та видавнича діяльність Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України в рік Ювілею Національної академії наук України …… 148

Дзілна Сарміте (Рига, Латвія) Український інформаційний центр Латвійської Академічної бібліотеки:
становлення та перспективи …… 173

Мельниченко В. В. (Миколаїв) “Тайванське питання” в працях вітчизняних та зарубіжних учених …… 179

Пронь С. В. (Миколаїв) Португалія та країни Сходу: історія взаємовпливу цивілізацій …… 185

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ …… 189

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Шириться коло друзів …… 190

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 193