“Український археографічний щорічник”. — Випуск 18. — Том 21. — Київ, 2013

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Наталія Черкаська. З історії Чуднівського архіву Жевуських …… 7

Світлана Потапенко. Фамільний архів Красовських: спроба реконструкції: (За матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) …… 24

Валентин Кавунник. Ризький прелімінарний договір від 12 жовтня 1920 року в документах Сергія Шелухина …… 47

Ірина Преловська. Методи і принципи дослідження документальних джерел з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930) – Української православної церкви (1930–1939) …… 63

Таїса Сидорчук. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака …… 101

2. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІОГРАФІЇ

Андрій Фелонюк. Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV–XVII століттях …… 119

Лю Макот [Євген Завалинський]. Польща заборолом культури …… 123

Коментарі (Андрій Фелонюк) …… 126

Ярослав Федорук. Нездійснений проект перевидання “Українських народних дум” Катерини Грушевської у “Гарвардській серії українознавства” …… 128

Омелян Пріцак. Kateryna Hruševśka (1900 – ?) …… 143

Коментарі (Ярослав Федорук) …… 146

3. ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ, КАРТОГРАФІЯ

В’ячеслав Корнієнко. Топоніми у графіті Софії Київської ХІ–XVII століть …… 155

Володимир Ленченко. Полтава на рукописних планах 1730 року …… 169

4. ІСТОРИЧНІ СТАТТІ

Олександр Ящук. Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання: (На прикладі “Літописця великих князів литовських”) …… 175

Леонід Тимошенко. Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи: (До 450-річчя видання пам’ятки) …… 196

Ярослав Федорук. Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою …… 219

Віталій Ткачук. “Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою”: кадження у парафіях Київської митрополії XVII–XVIII століть …… 245

Віктор Дудко. Хронологія видання журналу “Основа” …… 272

Галина Бурлака. Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів …… 296

Валерій Старков. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х – початок 1930-х років …… 311

Сергій Гірік. Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії …… 324

Володимир Ковальчук. Зміни в системі шифрування документів ОУН(б) у 1947–1948 роках …… 343

Сергій Білокінь. Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947–1949) …… 354

Юрій Черченко.
Зиновій Книш – історіограф УВО та ОУН …… 365

Олексій Ясь. Людина модерна та людина історична, або Переддень “антропологічного повороту” у рецепції Бориса Крупницького …… 379

5. ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ

о. Назар Заторський. “Послання Мисаїла” за Смоленським списком …… 401

Володимир Кравченко. Інвентар Володимирського замку 1636 року …… 429

о. Юрій Мицик. Три документи з історії Волині XVII століття …… 442

Надія Миронець. Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908–1928) …… 449

Андрій Стародуб. Переговори між польським дипломатичним представництвом у Москві та патріархом Тихоном (Бєллавіним) у справі статусу та юрисдикції Православної церкви в Польщі (вересень 1921 – квітень 1922 років) …… 514

Дмитро Бурім. Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини: (До історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій у Німеччині та Вільному місті Данциґу у 20-х роках ХХ століття) …… 547

Ігор Гирич, Валентин Кавунник. “Опортунізм” чи “соціалізм”: до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909–1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука …… 576

Григорій Стариков. Реституційні суперечки щодо фондів Кременецького ліцею …… 640

Дмитро Гордієнко. Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909–1913) та його особова справа (1923) …… 654

6. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Дмитро Гордієнко. Cпас на Берестові як писемна пам’ятка [Корнієнко В. В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI – перша третина XVII ст.). – К., 2013. – 304 с.] …… 681

Мирон Капраль. Подільська шляхта XIV–XVI століть у дослідженні Віталія Михайловського [Михайловський В. Еластична спільнота: Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI століття. – К.: Темпора, 2012. – 450 с.; іл.] …… 693

Володимир Потульницький. Українська антропологія як наука [Наулко В. Пошуки. Роздуми. Студії. –
К.: Український письменник, 2013. – 392 с.] …… 704

Василь Кононенко. Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за “золоте яблуко” Європи. – К.: КЛІО, 2013. – 559 с.; іл. …… 718

Володимир Маслак. Нові дослідження про гетьмана Івана Самойловича в російській історіографії [Алмазов А. С. Политическимй портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений (1672–1687 гг.). – М., 2012. – 288 c.; Кочегаров К. Русское правительство и семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681–1687 гг. – М., 2012. – 224 c.] …… 721

о. Юрій Мицик. Нова книга швейцарського професора з історії козацтва: [Kappeler A. Die Kosaken. Geschichte und Legenden. – München, 2013. – 127 S.] …… 727

о. Юрій Мицик. Нові дослідження японського славіста …… 731

о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Листи Юхима Сіцінського до Михайла Грушевського: Забагато помилок для маленької книги [Епістолярна спадщина Юхима Сіцінського. Листи до Михайла Грушевського (1891–1927 рр.) / Упоряд. О. М. Кошель. – К., 2009. – 138 с.] …… 735

Світлана Іваницька. Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упоряд. О. Мельник; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012. – 640 с. – (Серія: “Епістолярні джерела грушевськознавства”. – Т. 6) …… 748

Валерій Ластовський.
Джерела з історії УАПЦ-УПЦ: нова інформація – нові погляди [Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1939). – К., 2013. – 696 с.] …… 762

Сергій Кот. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917–1941: Джерелознавче дослідження – Том 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с. …… 766

Володимир Ковальчук. Олексій Данилишин. Повстанськими стежками Жидачівщини. Бої, бункери, криївки… – Дрогобич: Коло, 2012. – 514 с. …… 773

Степан Макарчук. Цивілізаційний підхід до української історії [Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 1. – 700 с.; Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 2. – 696 с.] …… 778

7. MISCELLANEA

Документ ХVІ століття до історії подільської шляхти (Волковинські) (о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко) …… 785

Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі (Володимир Пришляк) …… 786

Ухвала Кам’янецького міського уряду від 21 травня 1734 року в судовому процесі між братством церкви Святого Миколая та малярем Іваном Камінським про завершення комплексу ікон (Володимир Александрович) …… 790

Продукція цивільних друкарень XVIII століття як вияв “пропащого часу” в історії України (Сергій Білокінь) …… 794

Ігри Холмщини та Підляшшя: хто вперше опублікував збірку Якова Сєнчика? (Валерій Старков) …… 802

Атрибуція авторства статей про Миколу Ковалевського в “Літературно-науковому вістнику” у 1909 році
(Ростислав Пилипчук) …… 804

Ще один крок до з’ясування обставин смерті Михайла Грушевського (Світлана Панькова) …… 807

Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького (Юрій Черченко) …… 812

Ще про реабілітацію Сергія Шамрая (Ярослав Федорук) …… 814

Ярема Євгенович Полотнюк (1935–2012) (Валерій Рибалкін) …… 819

Юрій Анатолійович Пінчук (1937–2012) (Олексій Ясь) …… 828

Марія Іванівна Бутич (1930–2013) (Тетяна Себта) …… 834

Відомості про авторів …… 839