“Український археографічний щорічник”. — Випуск 16/17. — Том 19/20. — Київ, 2012

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Наталія Черкаська. Джерела з історії приватної архівістики у XVIII столітті: (На прикладі архівів магнатерії Правобережної України) …… 7

Юлія Головко. Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII століття …… 24

Валерій Старков. Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві – 50-ті роки ХІХ століття …… 36

Лідія Сухих, Ольга Вовк. Рукописний збірник Ю. Щербачова з історії російсько-данських відносин у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ: Огляд фонду …… 46

Андрій Стародуб. Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви …… 63

Олег Песчаний. Періодика в архіві надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918–1926 роки …… 74

2. КАРТОГРАФІЯ, ФАЛЕРИСТИКА

Володимир Ленченко. Місто Лубни за планом 1746 року …… 85

Орест Круковський. Українська фалеристика другої половини ХІХ – середини ХХ століть у збірках Львівського історичного музею …… 90

3. ІСТОРИЧНІ СТАТТІ

Надія Нікітенко, В’ячеслав Корнієнко, Тамара Рясная. Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської …… 111

Надія Нікітенко, В’ячеслав Корнієнко. Ще про натурні дослідження Софії Київської …… 129

Володимир Поліщук. Особливості проведення земського перепису литовсько-руського війська у Волинській землі у 1528 році …… 151

Наталя Старченко. Прибутки судових урядників Волинського воєводства в останній третині XVI століття …… 165

Ярослав Федорук. Англійсько-шведські відносини у 1654–1656 роках і політика Карла Х Ґустава у Речі Посполитій …… 187

Віктор Дудко. Із Шевченкового петербурзького оточення: Єгор Розаліон-Сошальський, Степан Яновський …… 222

Ярослав Калакура. Археографічна школа Університету Св. Володимира …… 240

Володимир Потульницький. Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В’ячеслава Липинського: порівняльний аналіз …… 256

Ігор Гирич. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті …… 268

Іван Дзира. Українське літописання ХV–ХVІІІ століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років …… 300

Світлана Потапенко. Ранньомодерна історія Слобідської України в археографічних публікаціях 1990-х – 2000-х років: основні тенденції …… 327

4. ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ

Володимир Кравченко. Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х – 40-х років ХVІІ століття …… 337

Володимир Александрович. Унікальне джерельне свідчення середини XVIII століття про поширення гравійованих ікон …… 363

Наталя П’єх. Жовківська “фарфурня” за матеріалами касових книг видатків 1749–1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року …… 374

Світлана Панькова. Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського …… 385

Григорій Стариков. Чернетка виступу Д. І. Багалія на І з’їзді архівних працівників РС ФРР (14–19 березня 1925 року) …… 432

Дмитро Бурім. Українська еміґрація в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928) …… 438

Олександра Стасюк. Невідомий нарис підпільниці ОУН з Київщини Людмили Фої (М. Перелесник) …… 531

Юрій Черченко. Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим …… 545

Всеволод Наулко. Мої зустрічі з Ярославом Дашкевичем …… 570

о. Юрій Мицик. Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика …… 581

5. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Богдана Петришак. Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. – К .: Видавничий дім “Простір”, 2011. – 200 с.; іл. …… 605

о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Andrzej B. Pernal. Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659. – Kraków, 2010. – 391 s. …… 608

о. Юрій Мицик. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Під ред. П. Д. Морозова. – К., 2011. – 535 с. …… 611

Світлана Потапенко. Історія Нової Січі в особах: [Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734–1775. – К., 2008. – Том 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року / Упор.
Л . З. Гісцова (ст. упор.), Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л . М. Муравцева. – 528 с.; Петро Калнишевський та його доба: Збірник документів та матеріалів / Упор. В. В. Грибовський (гол. упор.),
В. І. Мільчев, І. Л. Синяк. – К., 2009. – 432 с.; Військовий писар Андрій Семенович Товстик: Збірник документів / Упор. І. Л . Синяк. – К., 2010. – 148 с.] …… 619

Олексій Ясь. Верба І., Жицька Л. Володимир Іконников – дослідник історії Росії. – Ніжин: Вид-во НД У ім. Миколи Гоголя, 2011. – 152 с. …… 634

Віталій Тельвак. Łukasz Adamski. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 369 s. …… 637

Валентина Саєнко, Євгенія Генова. Чикаленко Є., Ніковський А. Листування. 1908–1921 роки / Упор. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; вступ. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 448 с. …… 650

Володислав Журба. Jevgenij Paščenko. Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija. – Zagreb, 2010 …… 655

Надія Миронець. Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 228 с. …… 659

Ігор Гирич. Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ – ХХ століть: Каталог / Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділення “Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”. – Львів, 2011.– 316 с.; 125 кол. іл. …… 667

Марцін Глебьонек. Сфрагістичний щорічник / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – К ., 2011. – Вип. I / Ред. О. А. Однороженко. – 456 с. + VIII с. іл. …… 670

6. MISCELLANEA

Писемне джерело 1651 року про поховальний обряд українського козацтва (Ярослав Федорук) …… 687

Записна книга Лубенського полку 1730 року (Володимир Пришляк) …… 694

До вивчення сибірського періоду біографії і творчості Павла Грабовського (Віктор Дудко) …… 701

Два листи Дмитра Іловайського з “Автобіографії” Дмитра Багалія (Григорій Стариков) …… 713

Спомини про Архів Івана Крип’якевича у 1960-х – 1970-х роках (Леся Крип’якевич) …… 715

Нотатки про публікацію джерел з історії заснування Клубу творчої молоді (Сергій Білокінь) …… 718

Останні документи Олександра Рибалка (7 грудня 1950 – 5 січня 2009) (Сергій Білокінь) …… 722

Дмитро Якович Телегін (1919–2011) (Леонід Залізняк) …… 724

Мар’ян-Павло Васильович Коць (1922–2011) (Лариса Купчинська) …… 726

Світлана Вікторівна Абросимова (1953–2011) (Ганна Швидько) …… 734

Петро Тимофійович Тронько (1915–2011) (Анатолій Ситник) …… 754

Микола Васильвич Плав’юк (1927–2012) (Юрій Черченко) …… 758

Володимир Макарович Яцюк (1946–2012) (Олесь Федорук) …… 761

Відомості про авторів …… 767