“Вісті Таврійської вченої архівної комісії: бібліографічний покажчик”. / Упорядник:  Л. Шарипова. – Київ, 1994. – 163 с.

Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 – 1931): бібліографічний покажчик. / Упорядник:  Л. Шарипова. – Київ, 1994. – 163 с. (Інститут української археографії НАН України; Центральна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського).

Діяльність вченої архівної комісії мала велике значення для вивчення давньої, середньовічної і нової історії кримського півострова та прилеглих до нього земель, їхньої етнографії та археології.

Довідник охоплює всі статті та публікації “Известий Таврической учёной архивной комиссии”, а також “Известий Таврического общества истории, археологии и этнографии” (товариство наслідувало діяльність Комісії). Довідник містить хронологічний покажчик випусків “ИТУАК” – “ИТОИАЭ”, алфавітний покажчик авторів та публікацій, який супроводжується іменним, географічним і предметними покажчиками, покажчиком осіб, зображених на портретах, а також перелік скорочень, використаних під час укладання довідника.

Розрахований на всіх, хто займається питаннями історії, археології та етнографії Криму.

ISBN 5-7702-0438-9.