“Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік” / Упорядник О. Панкєєв. – Запоріжжя, 2011. – 125 с.

Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік / Упорядник О. Панкєєв. – Запоріжжя, 2011. – 125 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Запорізька філія).

Науковому загалу представлено цінні джерела з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття – групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік. Формулярні списки чиновництва – це документи офіційного діловодства, які створювалися з метою обліку цивільного та військового чиновництва, яке мало ранг відповідно до Табеля про ранги 1722 р. У групових формулярних списках, що пропонуються до публікації, представлено розлогі біографічні відомості про 98 чиновників Новоросійської губернії. Подано інформацію про їхнє службове, сімейне, соціальне та економічне положення.

Публікація буде корисна всім, хто цікавиться історією чиновництва та Південної України другої половини XVIII століття зокрема.

ISBN 978-966-02-6190-7.