“Тюркські джерела до історії України” / Ф. Туранли. – Київ, 2010.

Тюркські джерела до історії України / Ф. Туранли. – Київ, 2010. – 368 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Досліджуються проблеми методології османської історіографії, аналізується історія українсько-польсько-кримсько-османських відносин у XVI-XVIII ст. на підставі османсько-тюркських архівних документів і літописних творів.

Рекомендується історикам-сходознавцям, тюркологам, арабістам, іраністам, етнологам, релігіезнавцям, викладачам та студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

ISBN 978-966-02-5899-0.