Дашкевич Я. Майстерня історика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. / Упорядники: А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. — Львів, 2011. – 792 с.

Дашкевич Я. Майстерня історика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Упорядники: А. Гречило, М. Капраль, А. Фелонюк. — Львів, 2011. – 792 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення).

Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926-2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей історичного знання розглядаються автором як підґрунтя для здобуття об’єктивних знань про минуле та служать “фаховою майстернею” історикам. Протягом 1962-2010 pp. Я. Дашкевичем опубліковані численні розвідки з джерелознавства історії України середньовічного, ранньомодерного та новітнього періодів (значна частина їх стосується джерел східного походження), а також з генеалогії, історичної демографії, геральдики, емблематики, вексидоотогії, сфрагістики, історичної іконографії, історичної географії, топоніміки, історичної картографії, картознавства, архівознавства, дипломатики, філігранології, історії паперу, метрології та інших спеціальних історичних дисциплін.

Для фахівців з історії та культури України.

ISBN 978-966-441-269-5.