Автореферати дисертацій

Згідно Наказу Міністра освіти і науки України № 758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів” від 14 липня 2015 року, офіційний сайт Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України публікує тексти авторефератів дисертацій не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту, зазначеної в авторефераті.

Автореферати дисертаційних робіт,
захищених на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України

Дата Шифр Ступінь Автор, назва
28.03.201907.00.06к. і. н.ХОМЕНКО Віталій Олексійович“Михайло Грушевський у діяльності Української партії соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел”
29.11.201807.00.02д. і. н.МИКОЛЕНКО Дмитро Валерійович“Політична спадщина Стефана Стамболова У болгарському державотворенні (1895–1920 рр.)”
25.10.201807.00.06д. і. н.СМУТОК Ігор Іванович“Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження”
27.06.201807.00.06к. і. н.СЛОБОДЯНЮК Михайло Васильович“Передумови, поява та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України”
30.01.201807.00.06к. і. н.СЛОБОДЯНЮК Михайло Васильович“Передумови появи та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України (1992-2012)” (знята з захисту)
30.01.201807.00.06к. і. н.КІЦЕЛЮК Володимир Васильович“Шляхетський галицький рід Березовських у ХV-ХVІІІ ст. Генеалогічне дослідження”
26.10.201707.00.06к. і. н.ГАРАСИМЧУК Марія Євгенівна“Актові книги Самбірської економії кінця ХVІ-ХVІІ ст.: історико-джерелознавче дослідження”
26.10.201707.00.06к. і. н.КРАВЧЕНКО Микола Сергійович“Діяльність українських націоналістичних політичних рухів кінця 1980-х – початку 2000-х рр. у мемуарних джерелах”
28.09.201707.00.06к. і. н.БІЛА Оксана Миколаївна“Історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ – початку ХХ ст.”
28.09.201707.00.06к. і. н.БУБЛИК Оксана Григорівна“Джерела з історії міської забудови Катеринославщини кінця XVIII – початку ХХ ст.”
31.01.201707.00.06к. і. н.ДЗИРА Олеся Іванівна “Імміграційна політика Канади щодо суспільно-політичного статусу українських переселенців 1918–1939 рр.”
29.12.201607.00.06к. і. н.БОЙКО Петро Анатолійович “Джерела з історії формування населення Олександрівського повіту останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття”
29.12.201607.00.06к. і. н.СМЕРЕКА Богдан Володимирович “Описово-статистичні джерела про заселення та адміністративно-територіальний устрій Львівської землі Руського воєводства у ХVІ-ХVІІІ ст.”
31.03.201607.00.06к. і. н.СВИРИДЕНКО Вікторія Олегівна “Політика пам’яті Народної Республіки Болгарія щодо доби національного Відродження: джерельний комплекс”
29.12.201507.00.06д. і. н.ПРЕЛОВСЬКА Ірина Миколаївна “Джерела з історії Української автокефальної православної церкви 1917–1939 рр.: збереженість, класифікація, актуалізація та інформаційний потенціал”
29.10.201507.00.06к. і. н.ГІРІК Сергій Іванович “Джерела дослідження ідейних засад Української комуністичної партії (боротьбистів) (1918-1920 рр.)”
29.10.201507.00.02к. і. н.ЯНЧУК Олена Андріївна “Становище української громади в Польщі (1980-1990)”
24.09.201507.00.06д. і. н.МАСЛАК Володимир Іванович “Ранньомодерна українська державність в сучасних польській та російській історіографіях”
30.06.201507.00.02к. і. н.ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Георгій Володимирович “Козацький чинник у дипломатичній та інтелектуальній діяльності французьких еліт (1729-1789 рр.)”
30.06.201507.00.06д. і. н.ВОЛКОТРУБ Ольга Нилівна “Журнал «The American Archivist» як джерело вивчення історії архівної справи у США (1938-2008 рр.)”
28.05.201507.00.06к. і. н.ЧОРНА Наталія Миколаївна “Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х – 2014 рр.”
30.04.201507.00.02к. і. н.ОМЕЛЬКОВЕЦЬ Олександр Ярославович “Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків «Смолоскип» у Франції і США (1950–1980-ті роки)”
30.04.201507.00.06д. і. н.КОРНІЄНКО Вячеслав Васильович “Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела”
26.03.201507.00.02к. і. н.БУТЕНКО Яніна Миколаївна“Гуманістичні засади діяльності Папи Римського Іоанна Павла ІІ (1978 – 2005 рр.)”
26.03.201507.00.06д. і. н.ГИРИЧ Ігор Борисович “Українська історична та суспільно-політична думка Наддніпрянщини національно-демократичного спрямування (середина ХІХ – початок ХХ століття)”
26.02.201507.00.06к. і. н.ДОМАНОВСЬКА Марина Євгенівна “Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.)”
25.12.201407.00.06к. і. н.ГУРАЛЬ Ольга Вячеславівна “Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40-і рр. ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.)”
25.12.201407.00.06к. і. н.БАБІНСЬКА Марина Сергіївна “Українознавчі дослідження Польського Геральдичного Товариства (1906 – 1939 рр.)”
25.09.201407.00.06к. і. н.КАВУННИК Валентин Леонідович “Ризький мир у дипломатичних документах урядів УНР і УСРР (серпень 1920 – березень 1921 років)”
25.09.201407.00.06д. і. н.МАЗЕПА Олександр Миколайович “Дослідження з української геральдики та генеалогії в діаспорі (1945 – середина 1970-х рр.)”

07.00.02 — всесвітня історія

07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни