“Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. / Упорядники: О. В. Тодійчук (головний уппорядник), В. В. Страшко, Р. І. Осташ, Р. В. Майборода. — Київ, 1995. – 592 с.”

Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. / Упорядники: О. В. Тодійчук (головний уппорядник), В. В. Страшко, Р. І. Осташ, Р. В. Майборода. — Київ, 1995. – 592 с. (Археографічна комісія НАН України; Інститут української археографії НАН України; Інститут історії України НАН України; Російський державний архів давніх актів).

Реєстр Війська Запорозького 1649 року — унікальне джерело з історії українського козацтва й державності України, пам ятка української мови половини XVII ст. Складений урядом Богдана Хмельницького, Реєстр містить поіменні списки 40 тисяч козаків, що розкривають етнічний склад населення, подають відомості про сотенно-полковий устрій Гетьманщини, становлять цінний матеріал для різноаспектних наукових студій. Транслітерацію тексту здійснено за рукописом пам’ятки.

До видання увійшли дослідження, підготовлені на матеріалі Реєстру. Готуються до друку факсимільне відтворення оригіналу та алфавітний покажчик до Реєстру.

Для дослідників історії України, лінгвістів, істориків права, краєзнавців, всіх, хто цікавиться минулим українського народу.

ISBN 5-12-002042-9.