“Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст.” / Упорядник: В. Атаманенко. — Київ-Острог-Нью-Йорк, 2004.

Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / Упорядники: В. Атаманенко. — Київ-Острог-Нью-Йорк, 2004. — 384 с. (Українське історичне товариство; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542 -1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем.

Для істориків, мовознавців, істориків права, а також всіх, хто цікавиться минулим України.

ISBN 966-02-3387-6.