“Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915): бібліографічний довідник”. / Упорядники:  С. В. Абросимова, О. І. Журба, М. В. Кравець. – Київ, 1991. – 43 с.

Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915): бібліографічний довідник. / Упорядники:  С. В. Абросимова, О. І. Журба, М. В. Кравець. – Київ, 1991. – 43 с. (Археографічна комісія АН УРСР; Дніпропетровський державний університет; Дніпропетровський історичний музей імені Д. І. Яворницького).

У виданні відображені основні етапи та напрями наукової та просвітницької діяльності товариства катеринославських істориків, краєзнавців, громадських діячів – “Катеринославської ученої архівної комісії” (1903-1916). Хронологічний покажчик імен та назв, авторський, географічний, предметний покажчики та покажчик імен, які згадуються в назвах статей та публікацій, знайомлять читатча з найрізноманітнішими за темою працями комісії. Додаток “Зміст протоколів засідань Катеринославської ученої архівної комісії” допомагає краще висвітлити внесок комісії у розвиток української історичної науки.

Для науковців, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.