“Газета “Старожитності” (1990-1995): систематичний покажчик змісту”. / Упорядник: В. Карпенко. – Пам’ятки України: історія та культура. – Київ, 2004. – № 3. – 72 с.

Газета “Старожитності” (1990-1995): систематичний покажчик змісту. / Упорядник:  В. Карпенко. – Пам’ятки України: історія та культура. – Київ, 2004. – № 3 (спецвипуск). – 72 с. (Міністерство культури і мистецтва України).

Третій номер наукового часопису “Пам’ятки України: історія та культура” за 2004 рік був повністю заповнений публікацією систематичного покажчика змісту газети “Старожитності”, співзасновником якої у 1993-1995 роках виступав Інститут української археографії НАН України.