“Гарвардські українознавчі студії: покажчик до т. 1-15 (1977-1991)”. / Упорядники: К. Д. Тейлор, З. Борисюк. – Київ, 1992. – 176 с.

Гарвардські українознавчі студії: покажчик до т. 1-15 (1977-1991). / Упорядники:  К. Д. Тейлор, З. Борисюк. – Київ, 1992. – 176 с. (Український науковий інститут Гарвардського університету; Інститут української археографії АН України).

У 1987 р. побачив світ систематичний покажчик змісту перших 10 томів “Harvard Ukrainian Stadies”. Щоб краще розкрити зміст його двох основних розділів (статті, рецензії), були повторені (кілька разів) заголовки статей, рецензій під ключовими словами, що набиралися товстим друком, і в такий спосіб публікувалися в алфавітному порядку після імен авторів.

Інститут української археографії Академії наук України вирішив удоступнити зміст HUS-у українському читачеві. Для цього було підготовлено новий покажчик, в якому до іномовних заголовків додаються їх українські переклади, а також сам покажxсик – згідно з теперішнім станом – поширено на дільші п’ять томів (XI-XV).

ISBN 5-7702-0383-8.