“”Український історик”, журнал Українського історичного товариства: покажчик змісту 1963-1992 (ч. 1-115)”. / Упорядники: М. Гавур, В. Шандра. – Київ, 1993. – 116 с.

“Український історик”, журнал Українського історичного товариства: покажчик змісту 1963-1992 (ч. 1-115). / Упорядники:  М. Гавур, В. Шандра. – Київ, 1993. – 116 с. (Інститут української археографії АН України; Українське історичне товариство, Історіографічна комісія).

У покажчику розкривається зміст “Українського історика” – наукового журналу істориків української діаспори, який виходить з 1963 р. В своїх 1-115 числах це видання вмістило 1,5 тис. статей, повідомлень і публікацій з найрізноманітніших проблем української історії, історіографії, спеціальних історичних дисциплін. У вступній статті Любомира Винара, основника і видавця журналу, простежена історія заснування журналу, його основні тенденції становлення й розвитку, а також зроблено спробу визначити роль і місце “Українського історика” в науковому доробку української історичної науки. У покажчик змісту винесено всі статті, повідомлення, публікації і рецензії, які були вміщені в 1-115 числах журналу.

Видання розраховане на науковців-істориків, викладачів вищої і середньої школи, студентів.

ISBN 5-7702-0427-3.