Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908). – Київ, 2013. – 672 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908). – Київ, 2013. – 672 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ISSN 2310-33-10.

ЗМІСТ

Гордієнко Д., Корнієнко В. Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина . . . . . . 5

До 150-ліття з дня народження Є. К. Рєдіна

Редин Е. Автобиография / Публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 22

Корнієнко В. Листи Андрія Сомова та Івана Толстого до Єгора Рєдіна (матеріали до біографії А. Матушинського) . . . . . . 25

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим . . . . . . 29

Гордієнко Д., Ніцович Р. З історії створення ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18(24) квітня 1897 р.) . . . . . . 45

Гордієнко Д. “Служіння мистецтву – служіння добру, благу, вищій красі” (вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну) . . . . . . 57

Корнієнко В. Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна в епістолярній спадщині . . . . . . 61

Гордієнко Д. Василь Ляскоронський та Єгор Рєдін: епізод зі взаємовідносин у контексті ХІІ Археологічного з’їзду . . . . . . 85

Гордієнко Д. До участі Володимира Антоновича у ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна) . . . . . . 93

Гордієнко Д. До історії археологічних досліджень Куп’янського повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник) . . . . . . 108

Корнієнко В. Єгор Рєдін як охоронець пам’яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора) . . . . . . 115

Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова) . . . . . . 119

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка . . . . . . 140

Гордієнко Д. Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р. . . . . . . 143

Гордієнко Д. З листування Єгора Рєдіна з Василем Данилевичем . . . . . . 156

Гордієнко Д., Стариков Г. Дмитро Багалій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними джерелами) . . . . . . 176

Файда О. Єгор Рєдін та Микола Петров: штрихи до історії наукового співробітництва . . . . . . 201

Побожій С. З епістолярій Дмитра Айналова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова . . . . . . 211

Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство / Публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 220

Статті. Замітки. Публікації

Алфьоров О. Молівдовули невідомих з джерел руських єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) . . . . . . 241

Ананьєва Т. Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов – киевский “Крест” Апостола Андрея Первозванного . . . . . . 256

Болгов Н., Болгов К. “Панегирик Юстину Младшему” Кориппа . . . . . . 271

Векленко В., Несправа М. До питання про атрибутацію дрібних культових сланцевих виробів південно-західних земель Великого Новгорода . . . . . . 281

Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции . . . . . . 293

Горнова І. “Наука управління державою” за Михаїлом Пселлом . . . . . . 302

Корнієнко В. Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко . . . . . . 308

Корнієнко В. Curriculum vitae Іполита Моргілевського . . . . . . 327

Кызласова И. О Павле Юкине и его мемуарах . . . . . . 337

Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы / Публ. та ком. И. Кызласовой . . . . . . 345

Латишев В. До питання про літературну діяльність Константина Порфирогенета / Публ., пер. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 371

Маврін О. До участі Ярослава Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську . . . . . . 378

Марголіна І. До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва . . . . . . 398

Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской . . . . . . 415

Нікітенко Н., Корнієнко В. Усипальня Ярослава Мудрого у Софії Київській . . . . . . 442

Никитенко М. Стуктура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения . . . . . . 472

Никитенко Мих. План південно-західної частини Верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега . . . . . . 489

Пуцко В. Слобожанская иконопись XVII–XVIII вв.: проблема генезиса . . . . . . 497

Роменський О. Хрещені Роси очима візантійців . . . . . . 509

Сінкевич Н. Byzance apres Byzance: Візантія очима руських інтелектуалів кінця XVI – середини XVII ст. . . . . . . 523

Сохань П. До історії україно-болгарських зв’язків ІХ–ХIV ст. . . . . . . 532

Сырцова Е. Названия Днепровских порогов “по-росски” в “De administrando imperio” Константина Багрянородного: особый случай перевода с греческого на греческий . . . . . . 554

Ульяновский В. Быть учеником классика: мера ответственности (несколько новых писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому) . . . . . . 560

Яницкая П. Реставрация образа “Поклонение иконе Жировичской Богоматери” иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия . . . . . . 600

Рецензії. Огляди

Гордієнко Д. Hic mortui vivunt et muti loquuntur [Рец. на кн.: Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: Коллегиум, 2011, 290 с.] . . . . . . 606

Нікітенко Мих., Корнієнко В. Деякі зауваги з приводу публікації Є. Архіпової та Т. Бобровського “Археологічні дослідження на території Софійського заповідника” . . . . . . 616

Нікітенко Н., Сінкевич О. Спроба викреслити з історії Могилянське відродження Софії Київської у контексті “здобутків” Т. Лютої . . . . . . 624

Бібліографія

Гордієнко Д. Покажчик змісту часопису “Byzantinobulgarica” (Софія), 1962–1995, т. I–IX . . . . . . 636

Пам’ять

Гордієнко Д., Корнієнко В. Павло Степанович Сохань: шлях у віки . . . . . . 649

Список скорочень . . . . . . 658