“Епістолярна спадщина Михайла Грушевського: покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві”. / Упорядник:  І. Гирич. – Київ, 1996. – 108 с.

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського: покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві. / Упорядник:  І. Гирич. – Київ, 1996. – 108 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Центральний державний історичний архів України у м. Києві).

Пропоноване видання – спроба повного архівного покажчика до усієї епістолярної спадщини М. Грушевського (як листів вченого, так і листів до нього), що зберігається у фонді родини Грушевських (№ 1235) у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві.

Для науковців, архівістів, грушевськознавців.

ISBN 5-7702-0577-6.