“Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр.” / Укладачі: Г. В. Боряк, О. Г. Полегайлов, І. О. Ціборовська-Римарович, Н. М. Яковенко. – Київ, 1999. – 268 с.

Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. / Укладачі: Г. В. Боряк, О. Г. Полегайлов, І. О. Ціборовська-Римарович, Н. М. Яковенко. – Київ, 1999. – 268 с. (Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Центральний державний історичний архів України у м. Києві; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Колекція стародруків Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, на основі якої підготовлено каталог, почала складатись з часу заснування архіву в 1941 році. У запропонованому виданні подаються описи 414 стародруків. Відповідно до набору певним друкарським шрифтом – латинським (антиквою і готичним), грецьким, кириличним (старослов’янським) та різновидом кириличного шрифту – гражданським (світським), книги поділені на три самостійні розділи. Перший розділ – книги, друковані латинським і грецьким шрифтами (235 одиниць); другий розділ – книги, друковані кириличним шрифтом (125 одиниць); третій розділ – книги, друковані гражданським шрифтом (54 одиниці).

ISBN 5-7702-0838-4.