“Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: каталог.” / Укладачі: С. О. Половникова, І. М. Ситий. – Київ, 1998. – 211 с.

Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: каталог. / Укладачі: С. О. Половникова, І. М. Ситий. – Київ, 1998. – 211 с. (Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Сектор польової археографії).

Каталог містить докладний опис унікальної колекції кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського, яка становить значний книгознавчий та історико-культурний інтерес і у повному обсязі уперше запроваджується у науковий обіг.

Для істориків, культурологів, книгознавців, бібліографів, музейних та архівних працівників.

ISBN 966-02-0470-1.