Програми конференцій

ПРОГРАМИ
наукових конференцій з організаційною участю Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України

Дата Місце Назва
18.04.2019м.Київ“Діячі УНР в еміграції: осмислення подій Революції та практики спротиву совєтській окупації України”.
21.03.2019м.Київ“Богдан Хмельницький – творець держави та “переяславські міти” в джерелах, історіографії та ідеології”.
07.03.2019м.Київ“Українсько-російські відносини в добу Середньовіччя”: до 850-ої річниці захоплення Києва військами Андрія Боголюбського в 1169 р.
14.12.2018м.Київ“Науковий круглий стіл до 300-х роковин з дня загибелі шведського короля Карла XII (1682–1718)”.
7.12.2018м.Київ“Актуальні питання медієвістичного джерелознавства”: до 1000-ї річниці від дня смерті Тітмара Мерзебурзького.
4.12.2018м.Київ“Науково-практична конференція до 100-річчя Національної академії наук України”.
12.10.2018м.Київ“Покрова Пресвятої Богородиці – в історії української культури та українського війська”.
01.06.2018м.Київ“Філософські ідеї в культурі Київської Русі”.
23-24.05.2018м.Київ“Польсько-українська співпраця в рамках прометеївського руху: постаті, виклики, події”.
15.05.2018м.Київ“Всеукраїнська наукова конференція до 100-річчя Української Держави гетьмана Павла Скоропадського”.
05.04.2018м.Київ“Розвиток гуманітаристики в українському зарубіжжі: основні напрямки, установи, постаті”.
17.11.2017м.Київ“Четвертий Міжнародний науковий Славістичний колоквіум пам’яті Павла Степановича Соханя”: до 100-річчя Української Революції.
12.10.2017м.Київ“Крим в історії України”: до 100-річчя проголошення Кримської Народної Республіки –
Qırım Halq Cumhuriyeti.
06.04.2017м.Київ“Українське зарубіжжя про революційні події в Україні
(1917–1923 рр.): типологія джерел та оцінка подій”
13-14.12.2016м.Львів“Україна – Європа – Схід: проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики”: до 90-річчя від дня народження Ярослава Дашкевича
23.11.2016м.Київ“Православ’я в Україні”: до 1000-ліття духовних зв’язків України з Афоном (1016–2016) та 25-ліття Помісного Собору Української Православної Церкви (1–3 листопада 1991 року)
18.11.2016м.Київ“Третій Міжнародний славістичний колоквіум”: до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926–2013) та до 25-річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
11-12.11.2016м.Ужгород“Ромські студії: досвід країн Центрально-Східної Європи та перспективи для України”: до 90-річчя відкриття ромської школи в Ужгороді
02.06.2016м.Київ“Крим в історії України”: до 700-ї річниці проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму.
13/14.05.2016м.Запоріжжя“Історія Степової України XVII — ХХ століття (Бойківські читання – 2016)”
14.04.2016м.Київ“Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви”
27/29.11.2015м.Київ“V Міжнародна сфрагістична конференція “Написи на печатках”
18.11.2015м.Київ“Другі Міжнароді Славістичні читання, присвячені пам’яті П. С. Соханя”
15.10.2015м.Київ“Україна в Другій світовій війні: проблеми і перспективи дослідження історичних джерел”
08/09.10.2015м.Запоріжжя“VII Новицькі читання”
08.10.2015м.Київ“Крим в історії України”: до 160-ї річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр.”
04.06.2015м.Київ“Київська Стара Громада в культурно-історичному просторі України”
15/16.05.2015м.Запоріжжя“Історія Степової України XVII – ХХ століття”
21.04.2015м.Київ“Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі”
04.12.2014м.Київ“Українське питання в Першій світовій війні: джерельна база, археографія, історіографія”
02.12.2014м.Київ“Крим в історії України”: до 700-річчя спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму
18.11.2014м.Київ“Славістичний колоквіум пам’яті члена-кореспондента НАН України Павла Соханя”
09.10.2014м.Київ“Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження”: до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
18.09.2014м.Київ“Віра у нас усіх в Українську Народню Республіку, вільну і незалежну, − повинна бути непереможною”: до 125-ої річниці з дня народження Олександра Шульгина”
03/04.10.2013м.Київ“Не тут і не в сі часи”: до 75-ліття мученицької смерті етнографа, краєзнавця, священика, єпископа УАПЦ Марка Грушевського