“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 14.

Випуск 14. — Миколаїв, 2015. — 228 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

До 100-річчя доктора історичних наук, академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Бушин М. І. (Черкаси) Любов’ю Петра Тимофійовича була Україна! …… 10

Гонера Мажена (Ченстохова, Республіка Польща) Сімнадцятирічні знання про Чарторийських …… 13

Готра О. Б. (Ірпінь) Томський період діяльності академіка Миколи Кащенка …… 20

Громакова Н. Ю. (Ірпінь) Польський національний рух у Правобережній Україні: регіональна специфіка …… 27

Давидович С. Н. (Рівне) Конституційні засади організації органів державної влади в сучасній Україні …… 35

Каліщук О. М., Дяченко В. М. (Луцьк) Олександр Цинкаловський – видатний дослідник Волині та Волинського Полісся …… 41

Карпюк Я. І. (Миколаїв) Громадська діяльність Юрія Бойко-Блохіна в українському підпіллі в роки Другої світової війни …… 47

Коник О. О. (Херсон) Український патріот, думський депутат і російський «земгусар» Микола Біляшівський
у 1906-1917 рр. …… 52

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Брати Тури – керівники Баштанської республіки …… 61

Кривоконь О. Г. (Харків) Внесок О. А. Сошникова у розвиток вітчизняного тракторобудування …… 67

Крупка О. В. (Рівне) Присяга у суспільному житті та цивільно-правових відносинах Правобережної України
у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. …… 72

Кучеренко А. А. (Миколаїв) Українське питання в діяльності Агенора Голуховського …… 80

Лаврут О. О. (Донецьк) Організація харчування учнів шкіл Донбасу в 60-70-ті роки ХХ ст. …… 86

Мітковська Т. С. (Миколаїв) Роль Миколаївської морської астрономічної обсерваторії у гідрографічних дослідженнях
у Північному Причорномор’ї у першій половині ХІХ ст. …… 92

Райківський І. Я. (Івано-Франківськ) Уявлення громадських діячів підросійської України про Галичину останньої чверті ХІХ ст. …… 98

Рижева Н. О. (Миколаїв) Вплив англійської суднобудівної школи на формування морської сили на Чорному морі
в першій половині XIX ст. …… 106

Селіванова-Зеркаль І. О. (Миколаїв) З історії розвитку сільської кооперації в Польщі: тенденції 1990-2000-х років …… 113

Стройновський Анджей (Ченстохова, Республіка Польща) Російська влада і польське питання за часів Станіслава Августа …… 120

Цецик Я. П. (Рівне) Роль чорносотенного СРН в ускладненні міжнаціональних відносин на Волині у 1906-1914 pp. …… 128

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Земзюліна Н. І. (Черкаси), Вовчук Л. А. (Миколаїв) Тайсько-американські відносини у ХХІ ст. …… 137

Нащочин О. М. (Івано-Франківськ) ІІІ Річ Посполита на шляху до розбудови своєї «парасольки безпеки» (1989-1999) …… 144

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Білоконь А. О. (Миколаїв) Щоденники Йозефа Геббельса про німецько-японську угоду 1936 року …… 153

Зеркаль М. М. (Миколаїв) Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми …… 158

Морозова О. С. (Миколаїв) Польський історик Омелян Вішка: діяльність щодо дослідження історії України …… 167

Павельчик-Дура Каміла (Лодзь, Республіка Польща) Листи Вацлава Стронського до Зої Xоруженко в фондах Державного архіву в Петркуві Трибунальському …… 173

Скрипчук В. П. (Харків) Соціальний портрет чекістів першої половини 1920-х років (на матеріалах Харківської ЧК-ДПУ) …… 181

Смолінський Александр (Торунь, Республіка Польща) Відображення солдата російської армії в часи Першої світової війни в щоденниках, мемуарах і спогадах воїнів польських легіонів …… 188

Ткачук А. І. (Херсон) Особливості висвітлення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській
та українській історіографії …… 200

Чернецька-Габерко Анна (Ченстохова, Республіка Польща) Король та історик. Інтеракціоністичний дискурс Міхала Бобжинського і Зигмунта Августа …… 210

РЕЦЕНЗІЇ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Республіка Польща) Польський слід в історії Київського імператорського університету Св. Володимира: дослідження Ігнація Фонберга в царині хімії …… 220

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ