“Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження. – Київ, 2015. – 268 с.”

Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження. – Київ, 2015. – 268 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовтня 2014 року).

ISBN 978-966-02-7529-4.