“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 15.

Випуск 15. — Миколаїв, 2015. — 228 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Вакуленко Т. І. (Ужгород) Криза династії Габсбургів і проблеми управління землями корони Чеської в 1609–1619 роках …… 10

Василенко С. (Миколаїв) Повоєнні репресії проти селян України (1944–1953 рр.) …… 22

Гайдай О. М. (Миколаїв) Еволюція культурного статусу підприємців У другій половині ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі колекціонера П. І. Харитоненка) …… 29

Губська Т. М. (Миколаїв) Біографічна некрополістика у світлі епітафій (за матеріалами Миколаївського некрополя) …… 36

Карпюк Я. І. (Миколаїв) Політична еміграція Юрія Бойко-Блохіна у 60–90-их рр. XX ст. …… 42

Коник О. О. (Херсон) Українські селяни в обговоренні адреси російської Державної Думи у відповідь на тронну промову імператора 27 квітня 1906 р. …… 48

Кузовков В. В. (Миколаїв) Політичні зносини Візантії з державами мусульманського світу в епоху самостійного правління Костянтина VII Багрянородного (945–959) …… 55

Кучеренко А. А. (Миколаїв) Українське питання в діяльності намісника Галичини Міхала Бобжинського на шпальтах газети “Діло” …… 63

Лапченко А. С. (Харків) Селянські промисли з переробки тваринної сировини на Харківщині в роки НЕПу …… 69

Маєвський Марцін Лукаш (Ченстохова, Польща) Українська політична еміграція в Петркувському повіті у 1920–1939 роках …… 77

Міронова І. С. (Миколаїв) Дмитро Прокопович Трощинський (1749–1829) – державний діяч Російської імперії, меценат української культури …… 94

Мокляк Ярослав (Краків, Польща) Внесок художників польського походження в розвиток образотворчого мистецтва на теренах Херсонській губернії …… 102

Назарчук О. М. (Київ) Створення та діяльність Об’єднаної соціал-демократичної партії України (1990–1993 рр.) …… 106

Попов В. Ж. (Київ) Квартирне питання в українських містах у 1917–1920 рр. …… 113

Скрипчук В. П. (Харків) Соціокультурні та морально-етичні аспекти повсякденної діяльності харківських чекістів в роки НЕПу …… 120

Срогош Тадеуш, (Ченстохова, Польща) Морозова Ольга (Миколаїв) Польсько-українські стосунки підчас панування Станіслава Августа Понятовського в польській історіографії (60-ті роки ХХ ст. до початку ХХІ ст.) …… 128

Стройновський Анджей (Ченстохова, Польща) Життя сеймиків Правобережної України в працях Вітольда Філіпчака …… 137

Ткачук А. І. (Херсон) Спроба “ревізії” в оцінках особистості Б. Хмельницького польськими дослідниками часів Другої Речі Посполитої …… 141

Цецик Я. П. (Рівне) Взаємовідносини православної церкви і протестантських громад на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. …… 147

Чепурда Г. М. (Черкаси) Екологічні наслідки створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до “Великого плану перетворення природи” …… 154

Шульга В. П. (Київ) Науково-організаційні засади становлення метеорологічної служби в Україні …… 161

Герус-Бахтіна Н. А. Репресії радянської влади проти колишніх фольксдойче в період пізнього сталінізму …… 165

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Бурім Д. В. (Київ) Джерела до історії діяльності української установи довіри в Німеччині
у 1938–1945 роках …… 173

РЕЦЕНЗІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Старий і новий край …… 194

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Депортації: погляд через століття …… 195

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції “Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” …… 198

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Чому потрібен росіянам мавзолей вождя? …… 199