Листування Павла Жолтовського. / Упорядник Інна Тарасенко. – Київ, 2012. – 188 с.

Листування Павла Жолтовського. / Упорядник Інна Тарасенко. – Київ, 2012. – 188 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського мистецтвознавця, музейника, доктора мистецтвознавства Павла Миколайовича Жолтовського (1904-1986), що зберігаються у архівах Києва і охоплюють період з 1921 по 1976 роки. Ці документи вперше вводяться до наукового обігу і проливають світло на культурно-громадське і наукове життя України у радянські часи. Пропонується науковцям та широкому колу читачів.

ISBN 978-966-02-6604-9.