“Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734–1775″ (у форматі PDF)

Проект передбачає публікацію унікального комплексу джерел, утвореного внаслідок діяльності Коша Нової Запорозької Січі і особливо військової канцелярії Війська Запорозького низового.

Після ліквідації Нової Запорозької Січі (1775) її архів було конфісковано. Частину документів вивезли до Санкт-Петербурга, решту — до фортеці святої Єлизавети (пізніше Єлизаветград). Згодом цю другу частину комплексу передали до Катеринослава (нині Дніпропетровськ), а в 40-х роках XIX століття — до Одеси. Тут архів Коша вперше прокоментував і частково опублікував Аполлон Скальковський, а після його смерті й інші дослідники. 1931 року архів перемістили до Харкова, під час війни евакуювали до м. Златоуст Челябінської області Росії. З 1944 року з нього сформували фонд 229 ЦДІА України у Києві (365 справ, які охоплюють 1713—1776 роки).

У радянський період здійснено кілька спроб видати цей корпус документів, але через заборони вийшов лише опис фонду (1931). Тільки в наші дні почала здійснюватися суцільна публікація справ фонду 229.

ISBN серії: 966-02-0104-4.

* * * * *

Том 5: Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 року / Упорядники: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я., Кузик Т. Л., Муравцева Л. М. — Київ, 2008. — 528 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Археографічна комісія НАН України; Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

У п’ятому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справи 28 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, а саме: реєстр козаків 38 куренів Війська Запорозького Низового (1756), відомості про кількість старшини та служителів у Війську, про козаків, які перебували на промислах, про зимівники відомства Кодацької, Самарської, Бугоґардівської та Кальміуської паланок, а також листування Коша з гетьманом К. Розумовським і паланковою старшиною з приводу складання цих документів.

ISBN 978-966-02-4447-4.

* * * * *

Том 4 / Упорядники: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я., Кузик Т. Л., Муравцева Л. М. — Київ, 2006. — 888 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Археографічна комісія НАН України).

У четвертому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ 21-27 фонду 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, розвідувальної діяльності запорожців на території Криму, Османської імперії та Речі Посполитої (справа 21), стосунків запорожців з жителями Китайгородської сотні Полтавського полку (справа 22), боротьби Коша проти гайдамаків (справа 23), розв’язання конфліктів з Донецьким Успенським монастирем (справа 24), ногайцями (справа 26), церковного життя в Запорожжі (справа 25), а також поїздки у 1755-1756 pp. запорозької депутації до російського імператорського двору з клопотаннями про надання Війську Запорозькому жалуваної грамоти на землі та скасування митних кордонів з Гетьманською Україною, особливостей проведення митної реформи 1754-1757 pp. в Україні та її наслідків (справа 27).

ISBN 966-02-4004-Х.

* * * * *

Том 3 / Упорядники: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я., Кузик Т. Л., Муравцева Л. М., Сухих Л. А. — Київ, 2003. — 952 с. (Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України; Археографічна комісія НАН України).

У третьому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ 16–20 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.
Ці документи стосуються, головним чином, взаємин Запорожжя з Гетьманською Україною (справа 16), Кримським ханатом і турецькою адміністрацією в м. Очаків (справи 17 і 19), а також розшуку в Запорожжі російських дезертирів і втікачів-кріпаків (справа 18) та боротьби проти гайдамаків (справа 20).

ISBN 966-02-3419-8.

* * * * *

Том 2 / Упорядники: Гісцова Л. З., Автономов Д. Л., Демченко Л. Я., Дрозд Є. І., Ігнатова О. В., Кузик Т. Л., Лащенко Х. Г., Муравцева Л. М., Стафійчук В. В., Сухих Л. А. — Київ, 2000. — 752 с. (Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України).

До другого тому серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі включено справи 9-15 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи висвітлюють відносини Запорожжя з Кримським ханством, Військом Донським та Очаковом – опорним пунктом Османської імперії на півдні України, їхні взаємні претензії та шляхи розв’язання прикордонних конфліктів. Значний інтерес становлять матеріали спільних конференцій (засідань) запорозьких і татарських комісій, насамперед щоденник цих засідань. Опубліковані документи є також важливим джерелом для вивчення тогочасної топоніміки, історичної географії і матеріальної культури татар і українців. Документи справи 9 присвячено питанням матеріального і військового забезпечення запорожців.

ISBN 966-02-1679-3.

* * * * *

Том 1 / Упорядники: Гісцова Л. З., Автономов Д. Л., Дрозд Є. І., Лащенко Х. Г., Омельченко А. Ю., Полегайлов А. Г., Стафійчук В. В., Сухих Л. А. — Київ, 1998. — 696 с. (Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України).

До першого тому документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі ввійшли 1–8 справи, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді 229. Частина документів пов’язана з переходом Війська під протекторат Росії у 1734 році. Великий інтерес становлять документи, що висвітлюють стосунки запорожців з Кримом, Польщею та Військом Донським, їхні взаємні прикордонні претензії та матеріали щодо розв’язання цих справ. До тому включено 74 атестати, видані Кошем, які містять біографічні відомості про запорожців, їхню службу в куренях і походах за період 1671–1771 рр. У збірнику відображено листування з приводу розшуку на Запорожжі російських селян-утікачів та дезертирів. Окремо подано документи щодо організації церковної справи на Запорожжі, автономії запорозької церкви тощо.

ISBN 966-02-105-2.

* * * * *

Архів Коша Нової Запорозької Січі: Опис справ 1713-1776 рр. / Упорядники: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я. — Київ, 1994. — 226 с. (Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Інститут української археографії АН України).

Опис фонду Архіву Коша Нової Запорозької Січі, який зберігається в ЦДІАК України (ф. 229), представляє регести 368 справ. Детальна анотація кожної справи висвітлює всі сторони життя Січі 1713—1776 рр., дає змогу вільно орієнтуватися у змісті документів фонду. Опис є другим, виправленим і доповненим виданням підготовленого і виданого Археографічною комісією Центрального архівного управління УСРР 1931 р. опису матеріалів Архіву Запорозької Січі.

ISBN 5-12-002674-5.