“Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію” (у форматі PDF)

Універсали Івана Мазепи. 1687-1709. Книга друга / Упорядник: Іван Бутич. — Київ, 2006. — 800 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Наукове товариство імені Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази та інструкції Івана Мазепи, які не потрапили до першої частини наказових документів цього гетьмана, виданої у 2002 році. У першому додатку книги містяться наказові документи українських гетьманів до часів правління Івана Мазепи, у другий додаток включені аналогічні документи генеральної військової старшини і полковників від часів Богдана Хмельницького до часів Івана Мазепи. Документи містять інформацію про соціально-економічний розвиток і політичне становище України у 2-й половині ХІІ – на початку ХІІІ століття. Видання містить науково-довідковий апарат: список місць перебування Івана Мазепи в 1687–1709 рр., список архівних фондів і публікацій, список скорочень, список застарілих і маловживаних слів, предметний, іменний і географічний покажчики, список ілюстрацій, перелік документів.

ISBN 966-02-3872-Х

* * * * *

Універсали Павла Полуботка (1722-1723) / Упорядник: Вячеслав Ринсевич. — Київ, 2008. — 720 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка; Наукове товариство ім. Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази, інструкції та інші документи наказного гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною.Збірник включає десять додатків, які складаються: з листів Павла Полуботка, його майнових документів, опису маєтностей Полуботків, грамоти наданої Сенатом на управління Україною Полуботкові і генеральній старшині, зі щоденника Генеральної канцелярії за 1722-1723 рр., який вели П. Борзаківський та П. Ладинський за часів наказного гетьманства Полуботка, з додатків, які містять відповідно гетьманські та полковничі універсали, з чолобитних статей старшини до царя, з промеморій Полуботка і старшини в Малоросійську Колегію та судової справи за позовом Полуботка. Матеріали тому містять інформацію як про соціально-економічний розвиток України, так і про її політичне становище у першій чверті XVIII ст. Видання містить науково-довідковий апарат: примітки, список архівних фондів і публікацій, словник архаїчних слів, іменний і географічний покажчики, перелік документів.

ISBN 978-966-02-4706-2

* * * * *

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / Упорядники: Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. — Київ-Львів, 2004. — 1088 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Наукове товариство імені Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657-1659), Юрія Хмельницького (1660-1662 1677-1681), Якима Сомка (1660-1663), Павла Тетері (1663-1665), Івана Брюховецького (1663-1668), Петра Дорошенка (1665-1676), Дем’яна Многогрішного (1668-1672), Михайла Ханенка (1670-1674), Івана Самойловича (1672-1687) та значну частину універсалів і наказів генеральної військової старшини і полковників (1649-1687), у яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище у 2-й половині XVII ст. Науково-довідковий апарат: список архівних фондів публікацій, список скорочень, список застарілих і маловживаних слів, предметний, іменний і географічний покажчики, список ілюстрацій, перелік документів.

ISBN 966-02-3091-5

* * * * *

Універсали Івана Мазепи. 1687-1709 / Упорядник: Іван Бутич. — Київ, 2002. —780 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Наукове товариство імені Шевченка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

У першій книзі “Універсалів Івана Мазепи”, присвяченій 360-річчю від дня народження і 290-річчю від дня смерті гетьмана, вміщено 497 документів: угоди, накази та універсали з архівосховищ України, зокрема ЦДІА України у Києві, Інституту рукописів НБВ НАН України, частково з архівів Російської Федерації та Польщі, з попередніх публікацій, у яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище України в кінці XVII – на початку XVIII ст. У додатках наведені тексти 90 універсалів полковників і сотників, а також науково-довідковий апарат: список архівних фондів, публікацій універсалів Івана Мазепи, примітки, список скорочень, список застарілих і маловживаних слів, предметний, іменний та географічний покажчики, список ілюстрацій, перелік документів.

ISBN 966-7155-61-7

* * * * *

Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Упорядники: Іван Крип’якевич, Іван Бутич. — Київ, 1998. — 383 с. (Інститут історії України НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України).

У збірці вміщено всі відомі універсали та накази Богдана Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648-1657 рр. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище України у період Хмельниччини. У додатках наведені сумнівні та підроблені універсали Богдана Хмельницького, універсали полковників, список універсалів Богдана Хмельницького, згадуваних у джерелах та літературі, але не виявлених, а також науково-довідковий апарат.

ISBN 966-7217-53-1