ПАНКЄЄВ Олександр Сергійович

Народився 1 вересня 1984 року в місті Запоріжжя. У 2007 році закінчив історичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю “Архівознавство”. У цьому ж році вступив до аспірантури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. З 2010 року працює науковим співробітником відділу джерел княжої та козацької доби.

Сфера наукових інтересів: історія Південної України другої половини XVIII ст., питання державного устрою та бюрократії, усна історія.

Окремі видання:

Азовське намісництво: нереалізований проект. – Запоріжжя, 2011. – 98 с. – У співавторстві з А. Олененко.

Групові формулярні списки Новоросійської губернії за 1798 рік. – Запоріжжя, 2011. – 125 с.

Бібліографія праць до 60-річчя від дня народження о. Мицика. — Київ-Запоріжжя, 2009. — 128 с. – Співупорядник з Т. Петрушевою, І. Тарасенко, В. Брехуненком.

Основні статті:

Образ німецького солдата очима дитини (за матеріалами археографічних експедицій ЗНТН) // Усна історія в науковому дослідженні. Запоріжжя, 23-24 травня 2008 року. — Запоріжжя, 2008. — Запоріжжя, 2009 р. — С. 103-105.

Чиновництво Південної України останньої чверті XVIII – другої половини ХІХ століття у спадку Я.П. Новицького // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. — К., 2008. — Т. XVIII. — С. 102-109.

Етапи становлення губернського та повітового устрою на півдні України у другій половині XVIII століття // Матеріали міжнародної конференції молодих науковців. “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. — Херсон, 2009. — С. 100-103.

Козацький фактор у діяльності губернського та повітового чиновництва Південної України у другій половині XVIII століття // Праці історичного факультету Запорізького національного університету. Матеріали конференції: Військо Запорозьке як символ свободи та незалежності. 16-17 жовтня 2009 р. — Запоріжжя, 2009. — Т XVI. – С. 219-221.

“Установлення земських розпоряджень Азовського намісництва” як джерело з історії чиновництва Південної України останньої половині XVIII століття // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. — Київ, 2010 — С. 385-390.