Запорізьке відділення

Попередницею Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України була “Науково-дослідна лабораторія історії Південної України ХVIII – ХIХ століття”, створена на історичному факультеті Запорізького державного університету А. В. Бойком (1960–2010). Велика кількість якісних й інформативних публікацій цієї лабораторії, чітка едиційна програма щодо введення до обігу джерел з історії Південної України викликала зацікавлення керівництва Інституту, а практичним наслідком такого зацікавлення став договір про співпрацю, підписаний у жовтні 1999 року ректором Запорізького державного університету (2004-го отримав статус національного) та директором Інституту Павлом Степановичем СОХАНЕМ (1926–2013).

За цим договором, що періодично продовжується, Запорізьке відділення діє на базі історичного факультету Запорізького національного університету. У різні роки в його складі працювали (як правило, за сумісництвом) Анатолій БОЙКО, Юрій КНЯЗЬКОВ, Людмила ЗЛОБІНА, Роман ШИЯН, Володимир МІЛЬЧЕВ, Юлія ГОЛОВКО, Сергій БІЛІВНЕНКО, Тетяна Молдавська (1983–2015), Михайло Павленко, Владислав ГРИБОВСЬКИЙ.

Очільником Запорізького відділення, від часу його заснування у жовтні 1999 року, був доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ Анатолій Васильович БОЙКО. З січня 2011 року Запорізьке відділення очолює доктор історичних наук, професор Володимир Іванович МІЛЬЧЕВ (декан історичного факультету ЗНУ).

Запорізьке відділення, яке діє на базі ЗНУ, активно співпрацює із такими знаними в Україні та світі науковими інституціями та осередками, як Запорізьке наукове товариство ім. Якова Новицького, Канадський інститут українських студій, Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Інститут національної пам’яті НАН України й ін.

Едиційна діяльність Запорізького відділення від самого початку його існування, а фактично ще до його інституалізації у 1999 році, була надзвичайно ґрунтовною, як за кількістю, так і за якістю публікацій. Фактичним первістком Відділення слід вважати перший випуск “Записок” Науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ – “Південна Україна XVIII–ХІХ століть”, який вийшов у 1996 році (усього з 1996 до 2007 року вийшло вісім випусків).

У тому ж таки 1996 році було опубліковано перший випуск серійного видання джерел та наукових розвідок “Запорозька спадщина” і започатковано серію “Старожитності Південної України”. Пізніше до них долучилося ще кілька фундаментальних археографічних проектів, які були зав’язані на історії Степової України: “Джерела з історії Південної України”, “Усна історія Степової України”, “Забуті щоденники”, “Вознесенські старожитності”, “Джерела з історії соціальних рухів на півдні України” й ін. Ще одним напрямком археографічної діяльності стали масштабні проекти “Твори Дмитра Яворницького в 20-ти томах”, а також “Твори Якова Новицького в 5-ти томах”.

Важливим напрямком діяльності Запорізького відділення стала не тільки едиційна, але й польова археографічна робота. У реалізації її завдань важливе місце посідає проведення археографічних та етнографічних експедицій у Запорізькому краї, які стали ще однією блискучою візитівкою Запорізького відділення. Вже одинадцятий рік поспіль Відділення продовжує розпочату роботу по запису усної історії – споминів та розповідей згідно розробленої народознавчої анкети про суспільне, господарське та побутове життя, звичаї, традиції та обряди населення Запорізького краю у 20-50-х роках ХХ ст.

Загалом Відділенням спільно із історичним факультетом ЗНУ, Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького та Східним інститутом українознавства ім. Ковальських, було організовано експедиції у майже 100 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької Херсонської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської областей та до Автономної Республіки Крим. У ході польових досліджень опитано 5321 людини, виявлено понад 50 селянських щоденників, видано одинадцять томів інтерв’ю, 12 томів мемуарної літератури (щоденників, спогадів, листів).

Діяльність колективу Запорізького відділення з організації наукових конференцій, читань і круглих столів є надзвичайно плідною. Слід відзначити такі знакові та знані серед наукового загалу заходи, як міжнародні конференції “Боплан і Україна” (2000) та “Азовське військо в історії козацтва” (2010), Всеукраїнські наукові конференції “Історія Степової України XVII – початку ХХ століття” (2009–2015), “Новицькі читання” (2002, 2009, 2011–2015) й інші.

Основними напрямками наукової діяльності співробітників Запорізького відділення Інституту є:

• Реконструкція та дослідження джерельної бази з соціально-економічної історії краю у XVIII-XIX ст.

• Запорозьке козацтво в контексті історичних процесів XVIII-XIX ст. Розвиток козацького соціуму, еволюція військових, економічних, соціальних, культурних процесів на теренах Вольностей, постсічова доба та соціальні процеси серед козацтва в контексті політики Російської імперії.

• Заселення і колонізація південного краю в усіх складових та проявах. Зокрема, розвиток адміністративно-територіального устрою, історія міст в контексті історичної урбаністики, торгівельні, аграрні відносини у краї, релігійна та конфесійна історія, історія соціальних верств, прошарків, груп краю тощо.

• Наративні та періодичні джерела з історії Південної України.

• Історіографічна традиція дослідження краю.

• Усна історія як засіб передачі історичної пам’яті соціуму.

Адреса відділення: вул. Жуковського 66, м. Запоріжжя, 69063

Телефон: (061) 228 76 38.

Інформація про Запорізьке відділення на сайті історичного факультету ЗНУ – http://history.znu.edu.ua