Не стало професора Любомира-Романа Винара


16 квітня 2017 року відійшов у вічність Любомир-Роман Винар. Хто він був для нас? Чи зараз повною мірою осмислимо, зрозуміємо і оцінемо ми, ті, хто Його знали, шанували, чекали Його кожного візиту до львівського дому Грушевських, прислухалися до Його мудрого, виваженого слова, Його слушної поради, Його ідей, шляхів їх реалізації, хто дивувався і поділяв Його оптимізм, Його наснагу, Його віру в Україну, в нас, у розвій української історичної науки, у поступ грушевськознавства, у те, що ми такі сильні, що нам все вдасться, що ми зреалізуємо, навіть, те, що, здається, неможливим на певну хвилю…

Він вірив в нас, Він нас підтримував.

Він був Вченим, Вчителем, Наставником, Другом, Меценатом, Великим Грушевськознавцем, але, найперше, Людиною з великим щирим серцем…

Скорбота огортає наші серця, але й заспокоює, що лише обраних і достойних кличе Творець до свого царства у день свого Воскресіння. Таким найдостойнішим з достойних і обраним з обраних Господом в житті і в останній час земного буття був і залишається у нашій пам‘яті професор Любомир-Роман Винар.

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ…

Любомир Винар (в часі відзначення 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського). Львів, 2006 р.

Любомир-Роман Винар (02.01.1932-16.04.2017)

Біографічна довідка

Винар Любомир-Роман народився 2 січня 1932р. у м.Львові. Батько його – Іван Винар (1881-1985), директор дівочої гімназії Рідної школи ім.Кокорудзів у Львові, сотник 1-го Українського полку ім. Б. Хмельницького Армії УНР у 1918-1920рр. Мати – Євфрозина (Нуся) з Дориків Винар (1896-1985), роджена в Розвадові, директорка дівочої школи ім. Б. Грінченка в будівлях собору Св. Юра, видатний педагог в Україні та на еміграції. Сім’я Винарів виховала ще одного сина, Богдана, згодом знаного економіста, видатного бібліографа, доброго видавця.

У 1944 р. родина Винарів виїхала зі Львова.

У 1962 р. Любомир Винар одружився з Анною (соціолог) з дому Кузьмичів. У них є донька Наталка.

Любомир Винар студіював у Мюнхенському університеті суспільні й політичні науки, а історію, археологію, літературу й філософію – в Українському Вільному Університеті.

У Вестерн Резерв Університеті в Клівленді вивчав бібліотечні науки й архівознавство.

Здобув докторат, захистивши дисертацію “Українсько-молдавські політичні взаємини в другій половині ХVІ ст.” (1957 р.).


Любомир Винар під час відвідин Львівського дому Грушевських. 19 серпня 2002 р.

Був професором у Колорадському Університеті, професором-гостем у Денверському Університеті, Бовлінг-Грінському Державному Університеті, а з 1969 р. є звичайним професором і директором Дослідного Етнічного Центру в Кентському Державному Університеті.

Крім науки й університетської праці, не занедбав і суспільно-політичної ділянки. Очолював Конференцію Центральних Українських Академічних Професійних Товариств, що об’єднувала головні професійні українські установи в Америці, відтак Наукову Раду при Світовому Конгресі Вільних Українців. За його головування Наукова Рада стала академічним координаційним центром українських наукових товариств і українських університетів в діаспорі. Наукова Рада спричинилася до планування англомовного перекладу “Історії України-Руси” М. Грушевського і проведення низки наукових конференцій і з’їздів. Є президентом Української Асоціації Університетських Професорів, а також був – головою Академічної Ради при Уряді Української Народної Республіки в екзилі. Очолював Світову Раду при СКУ.

Любомир Винар був головою ініціативної Групи Українського Генеалогічного й Геральдичного Товариства, співзасновник Українського бібліологічного Інституту. Крім того, дійсним членом НТШ та ВУАН.

Любомир Винар організатор Першого Міжнародного Конгресу українських істориків. (Чернівці, 2000, Луцьк 2006).

В посткомуністичній Україні Л. Винар співпрацює з Київським, Львівським, Ужгородським, Чернівецькими університетами, а також з Острозькою Академією, Музеями М.Грушевського у Києві та Львові, з іншими науковими інституціями

Любомир Винар – засновник журналу “Український Історик” (1963), ініціатор і головний організатор Українського Історичного Товариства, яке зараз очолював.

Це і є його найбільші досягнення. Надзвичайними зусиллями йому як редакторові вдалося з допомогою співробітників не тільки зберегти “Українського Історика” – цей головний журнал української історичної науки, а й розбудувати його в престижний орган міжнародного значення. Колись проф. В.Кубійович говорив, що поява “Українського Історика” поряд з виданням Енциклопедії Українознавства є найбільшим здобутком української наукової діяспори.

Свою працю для “Українського Історика” й УІТ Любомир Винар протягом довгих років провадиі без жодних гонорарів і “медалів”, з почуття обов’язку перед українською нацією і наукою. Нині “Український Історик” і Українське Історичне Товариство, завдяки співпраці Л.Винара з істориками в Україні, розбудовується на українських землях, де вже існує понад десять осередків УІТ.

Можна без перебільшення стверджувати, що головним зацікавленням Л.Винара як дослідника протягом десятиріч був Михайло Грушевський як історик, історіограф і як творець історії України. Саме доба Грушевського стояла у центрі Його історіографічних досліджень. В Україні й на Заході зовсім об’єктивно вважають Любомира Винара засновником нової історичної наукової дисципліни – грушевськознавства.

Грушевськознавство тематично охоплює всі аспекти життя, діяльності і творчості Патріарха української національної наукової історіографії, його добу, що мала виняткове значення в історії України. У спогадах “На службі грушевськознавства” Л. Винар подає винятково важливі дані про довголітні дослідження М. Грушевського і його епохи.

Грушевськознавству Л. Винар присвятив понад 300 публікацій (монографії, бібліографічні довідники, статті та рецензії).

Грушевськознавець Любомир Винар у новому столітті продовжував розвиток грушевськознавства в міжнародному вимірі. З його ініціативи УІТ допомагає розбудові Музею Михайла Грушевського у Києві й Державному меморіальному музею Михайла Грушевського у Львові, а також іншим установам, що вивчають добу Грушевського.

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові завдяки підтримці і сприянні Любомира Винара, яка заклалася у 1999р. дістав шанс докластися до розбудови грушевськознавства в Україні і ознайомити з своїм набутим досвідом закордонних науковців.

Головна ділянка спеціалізації доктора Любомира Винара – це історія України, тому бібліографія його праць вказує на те, що його наукове і професійне зацікавлення складає серйозну багатогранну картину і налічує близько 2000 публікацій різного наукового формату.

Як на одну людину Любомиром Винаром, як вченим, науковцем, дослідником зроблено дуже багато в різних сферах досліджень, де чільне місце посідає й Україна в найширших історичних аспектах.

Схиляємо свої голови перед Його Світлою Пам‘яттю.

Марія Магунь та співробітники Львівського Дому Грушевських.

http://dmh.lviv.ua

* * *

Більше про професора Любомира Винара і Львівський музей Михайла Грушевського тут.