“Знаки питання в історії України: Революційні процеси 1917-1921 рр. в країнах Центральної і Східної Європи”

28-29 вересня 2017 року (четвер-п’ятниця) у м. Ніжині Чернігівської області відбудеться ХІІ Міжнародна наукова конференція “Знаки питання в історії України: Революційні процеси 1917-1921 рр. в країнах Центральної і Східної Європи”.

Організатори:

• Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

• Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України,

• Барановичський державний університет (Білорусь),

• Телавський державний університет імені Я. Гогебашвілі (Грузія),

• Вища школа у м. Хелм (Польща).

Тематика конференції:

1. Крах імперій та початок національного державотворення в країнах Центральної і Східної Європи.
2. Революція чи революції? Теоретичні та історіографічні питання дослідження революційних процесів на постімперському просторі.
3. Влада і соціум революційної доби: нові явища та моделі взаємодії.
4. “Театр” революційних подій: ідеології, партії, постаті.
5. Практики публічної комунікації та суспільної самоорганізації (на матеріалах регіональної історії).

Для участі в конференції необхідно до 11 вересня 2017 року надіслати заявку (анкета за зразком, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора та інформацію про особисту участь у її роботі), а також текст статті. За умов прийняття матеріалів до участі у конференції надіслати відсканований варіант квитанції про оплату публікації.

Передбачено друк матеріалів учасників конференції у двох варіантах: 1. У збірнику матеріалів конференції (матеріали обсягом від 5 до 10 сторінок, з УДК, анотацією та ключовими словами укр. мовою); 2. В окремому випуску збірника наукових праць «Література та культура Полісся», що входить до переліку фахових видань ВАК України (статті, що відповідають вимогам ВАК: обсягом від 12 сторінок, обов’язково мають включати УДК, анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами). Тексти доповідей подавати у роздрукованому та електронному варіантах (у текстовому редакторі Word шрифтом Times NewRoman, 14 кеглем, інтервал 1,5, з полями: 25 мм – верхнє, нижнє, ліве, 15 мм – праве).

Робочі мови – українська, російська, польська, англійська.

Вартість публікації 1. У збірнику матеріалів – з розрахунку 20 грн. за сторінку тексту; 2. У збірнику “Література та культура Полісся” – 30 грн. за сторінку. Оплата здійснюється поштовим переказом. Для безпосередніх учасників конференції реєстраційний збір становить 100 грн. Проїзд, проживання та харчування – за кошти учасників або організації, що надає відрядження.

Адреса оргкомітету конференції:

Історико-юридичний факультет НДУ імені Миколи Гоголя, вул. Графська, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16602.

тел. 066-515-33-60 Кривобок Олександр Павлович (відповідальний за грошові перекази, № картки Ощадбанку 6706350010862871).

тел. 068-15-27-568 Крупенко Оксана Василівна (відповідальна за публікацію матеріалів конференції,
електронна пошта: luda_nizhyn@ukr.net).

Заявки і матеріали надсилати електронною поштою до 11 вересня 2017 року.

Зразок заявки-анкети

Прізвище, ______________________

ім’я та по батькові _______________

Місце роботи або навчання ______________

Посада _______________________________

Науковий ступінь ______________________

Вчене звання __________________________

Науковий керівник (для учасників-студентів) _____________

Телефон:
дом.
моб.
Е-mail
Поштова адреса: ___________________________

Тема доповіді ____________________________

Секція ____________________________

Чи потрібне технічне забезпечення доповіді (мультимедійний проектор) ?

Форма участі (очна, заочна)

Потреба поселення в гуртожиток (так, ні)

Дата відправки матеріалів ___________

Підпис