Круглий стіл

У вівторок 22 травня 2018 року Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України проводить круглий стіл на тему “Науковець Надія Іванівна Миронець: пошуки історичної істини і здобутки”.

Початок роботи об 11.00 у Залі засідань Вченої ради інституту (м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, 5-й поверх).

Під час проведення круглого столу відбудеться презентація видань:

Надія Іванівна Миронець: біобібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд.: Н. Казакова (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Л. Кузьменко, Ю. Середенко; авт. вступ. ст.: Г. Папакін, М. Жулинський, О. Гуржій, І. Старовойтенко, О. Кобець, В. Панченко, В. Піскун; відп. ред. В. Піскун ]. – Київ : “Видавництво Людмила”, 2018. – 172 с. : портр. – (Біобібліографія вчених України).

Ucraina magna. – К., 2017. – Vol. II: Українська жінка у іншо-національному cередовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. – К., 2017. – 536 с.