“Актуальні питання медієвістичного джерелознавства”

У п’ятницю 7 грудня 2018 року Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України спільно з
Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та Національним заповідником “Софія Київська” проводять Міжнародну наукову конференцію “Актуальні питання медієвістичного джерелознавства”, присвячену 1000 й річниці від дня смерті Тітмара Мерзебурзького.

Місце проведення: у зала засідань Вченої ради Інституту філософії (м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, 3-й поверх, каб. 318).

Початок о 10.00.

Основні напрями роботи:

1. Середньовічна християнська місія.
2. Текст у культурі Середньовіччя: історичні та філософські аспекти.
3. Західноєвропейські (латинські) джерела та проблеми їх дослідження.
4. Скандинавські джерела та проблеми їх дослідження.
5. Візантійські (грецькі) джерела та проблеми їх дослідження.
6. Українські середньовічні джерела та проблеми їх дослідження.
7. Проблеми та перспективи медієвістичної історичної та історико-філософської археографії.
8. Історія та історіографія медієвістики.
9. Історико-філософська медієвістика в сучасній Україні.
10. Тітмар Мерзебурзький: життя і діяльність.
11. «Хроніка» Тітмара Мерзебурзького та її джерелознавчий потенціал.
12. Марзебурзьке архієпископство.

Робочі мови: українська, англійська.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок – 200 грн. сплачується під час реєстрації.

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних просимо надсилати до 1 грудня 2018 р. на електронну адресу одного з членів оргкомітету): Дмитро Гордієнко (dmytro.gordiyenko@gmail.com, +38(067) 6058863); Олександр Киричок (kyryrchok73@gmail.com, +38(067) 4186810; +38(095) 0700167).
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Кінцевий термін подачі матеріалів 1 березня 2019 р. Обсяг 0,5 др. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки.
Зразок оформлення посилань:
1. На статтю: A. Poppe, The Building of the Church of St. Sophia in Kiev, Journal of Medieval History, vol. 7, no. 1 (1981) 25.
2. На книгу:
– Thietmar von Merseburg, Chronik, neu übertr. und erläut. von W. Trillmich, Berlin, 1957.
– О. Б. Киричок, Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (на прикладі дослідження писемної спадщини Київської Русі), К. (Український Центр духовної культури), 2016, с. 146.
Статті приймаються такими мовами: українська, англійська.
До статті додати назву, ім’я автора і розширену анотацію (близько 500 друкованих знаків) англійською мовою. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.